Tsjechië op weg naar Inclusief Onderwijs

De weg naar inclusief onderwijs, zoals omschreven in artikel 24 van het Verdrag over de Rechten van Mensen met een Handicap, is lang. Van alle EU-landen heeft Tsjechië het op twee na hoogste aantal kinderen dat onderwijs krijgt buiten reguliere scholen. Dankzij de Schoolwet van 2005 die discriminatie wil tegengaan is een positieve ontwikkeling in gang gezet. In eerste instantie werden leerlingen opgevangen in aparte klassen voor speciaal onderwijs. 40.000 leerlingen vonden hierin een plek terwijl maar 35.000 kinderen geïntegreerd werden in het regulier onderwijs. Inmiddels gaat bijna 60% naar een reguliere school.

Prioriteit

De Tsjechische regering heeft inclusief onderwijs tot prioriteit gemaakt. Het principe van diversiteit, non-discriminatie, structurele toegankelijkheid en persoonsgerichte aanpassingen worden ingezet zodat alle kinderen, waaronder kinderen met een handicap, hun talenten en vaardigheden optimaal kunnen ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan is het binnen de school aanbieden van lessen in gebarentaal voor leerlingen met gehoorproblemen én hun ouders. Om deze uitgangspunten te verankeren wordt in 2016 een amendement op de Schoolwet van kracht die geen onderscheid meer maakt tussen leerlingen. De nieuwe geamendeerde wet strekt zich ook uit tot beroepsopleidingen en trainingen in beroepsvaardigheden.
Tsjechië geeft 10 miljoen euro uit aan inclusief onderwijs. Deze investeringen zullen groeien omdat tot 2020 meer geld wordt verwacht vanuit het Europees Sociaal Fonds.

Bouwsteen voor een inclusieve maatschappij

De voordelen van inclusief onderwijs zijn breder dan alleen toegang in het reguliere onderwijs voor kinderen met een beperking. Tsjechië beseft dat inclusief onderwijs een systeemverandering vergt waardoor het een bouwsteen wordt voor een werkelijk inclusieve maatschappij. Gebaseerd op informatie van de Tsjechische regeringsdelegatie in dialoog met de Commissie voor de Rechten van Personen met een Handicap van de VN, 1 april 2015.

Agnes van Wijnen