Vakblad Zorg Primair besteedt aandacht aan inclusief onderwijs in de praktijk

Vakblad Zorg Primair besteedt aandacht aan inclusief onderwijs in de praktijk

Het vakblad Zorg Primair, een uitgave van CNV Onderwijs gericht op onderwijspersoneel in het primair en speciaal onderwijs, gaat in de editie van oktober in op het verwezenlijken van inclusief onderwijs. Astrid Greven en Jose Smits, beiden als adviseurs verbonden aan platform In1school, belichten in een uitgebreid artikel hoe met kleine stapjes en de juiste houding gewerkt kan worden aan inclusief onderwijs. Daarbij belichten zij de ‘Zo kan het ook’ materialen die zijn ontwikkeld door het platform In1school.

Schoolverzuim en vrijstelling van de leerplicht

De materialen zijn ontwikkeld om zelf aan de slag te gaan met inclusief onderwijs, omdat dit ideaal nog lang niet is bereikt in Nederland. Duizenden kinderen en jongeren die eigenlijk naar school zouden moeten gaan, zitten thuis of verblijven in speciale scholen of (jeugd)voorzieningen. Kinderen met een (ernstige) fysieke, psychische en verstandelijke beperking, die moeilijk gedrag laten zien of een combinatie hiervan worden regelmatig vrijgesteld van de leerplicht. Maar ook kinderen met taalachterstanden en trauma’s, bijvoorbeeld vanwege de thuissituatie of omdat ze gevlucht zijn uit een ander land, worden buitengesloten. Zij worden meestal niet op hun kwaliteiten, maar op hun beperkingen beoordeeld waardoor ze het risico lopen op achterstand te komen en te blijven.

Inclusief onderwijs stimuleren

Platform In1school vindt dit zeer zorgelijk. Het recht op inclusief onderwijs is vastgelegd in het VN-Mensenrechtenverdrag handicap en volgt uit het VN-Kinderrechtenverdrag. Daarom houdt het platform zich bezig met het stimuleren van inclusief onderwijs door het verspreiden van kennis, materialen en ervaring. Op die manier kunnen kinderen zich zo volledig mogelijk ontplooien en worden zo min mogelijk kinderen buitengesloten van onderwijs in de eigen omgeving. Alle materialen die het platform heeft ontwikkeld staan dichtbij de alledaagse schoolpraktijk, omdat scholen, leerlingen, ouders en onderwijspartners zelf aan het woord zijn.

Lees in het artikel ‘Inclusief onderwijs in de praktijk: zo kan het ook!’ hoe zelf aan de slag te gaan met inclusief onderwijs.