“Waar het kan gun ik ieder kind met een handicap een plekje op de school om de hoek”

“Waar het kan gun ik ieder kind met een handicap een plekje op de school om de hoek”

Rick Brink, de minister van Gehandicaptenzaken, is ondanks zijn lichamelijke beperking altijd naar een reguliere basisschool gegaan. Brink: “Dat was een school bij ons thuis om de hoek en die reguliere basisschool zorgde voor vriendjes in de buurt. Ik was onderdeel van het normale, sociale leven. En de kinderen om mij heen zagen mijn rolstoel als het hulpmiddel van Rick, niets meer en niets minder dan dat.”

Talenten ontdekken

“Op een reguliere basisschool heb ik mijn talenten ontdekt, vertelt Brink. Toen speelden we nog oorlogje, dat mocht toen nog. En terwijl mijn vriendjes in Den Bosch rondrenden met allemaal zelfgemaakte pistooltjes, was ik in die tijd een tank. Kortom, we waren ook heel creatief en het was fantastisch. Ik leerde m’n talenten ontdekken. Ik leerde dat ik eigenlijk hetzelfde was als alle andere kinderen, alleen ik had natuurlijk dat hulpmiddel bij me en m’n vriendjes hadden een fiets. Dat was eigenlijk het enige verschil. En later ging dat door, naar het voortgezet onderwijs, naar het mbo, later ook het hbo. Ik heb nog een tijdje op de vrije universiteit gezeten. Maar zeker aan het begin was het reguliere onderwijs heel erg belangrijk.’’

Ondersteuning

Brink vertelt over de ondersteuning die hij heeft gekregen op de reguliere basisschool. “We moesten natuurlijk wel ondersteuning hebben en die ondersteuning kwam eind jaren tachtig, begin jaren negentig van de Mytylschool in Zwolle. Een ambulant begeleider kwam dan een of twee keer in de week naar Hardenberg toe om mij te helpen met dingen die ik als een beperkte jongen lastig vond. Zo heb ik bijvoorbeeld heel lang over mijn veterstrikdiploma gedaan, want door mijn vingers kon ik wat moeilijker een lusje maken.” Ondersteuning lijkt tegenwoordig lastig in het passend onderwijs, ziet de minister van Gehandicaptenzaken. “We denken heel veel in systemen en de scholen die op dit moment slagen in passend onderwijs, die slagen erin omdat ze de regels omzeilen. Ik zou zo graag willen dat we de systeemwereld in Den Haag laten passen in de levens van mensen, zodat meer kinderen naar school kunnen op de plek waar ze naartoe willen. Kinderen mét en kinderen ook zonder een handicap.”

Ideaalbeeld

Brink: “Ik gun ieder kind, zeker kinderen met een beperking, dezelfde jeugd zoals ik die vroeger gehad heb, want daar pluk je later, elke dag nog steeds, de vruchten van. Voor de kinderen die speciaal onderwijs nodig hebben moet het speciaal onderwijs er wel blijven, maar waar het kan, gun ik, ieder kind, een plekje op de school om de hoek. Want dat gaat kinderen verder helpen en leert alle kinderen dat kinderen met een beperking niet eng zijn en het leert kinderen met een beperking hun eigen waarde te ontdekken. Daardoor leren we ook als samenleving de talenten uit mensen te halen. Talenten die we zeker in deze tijden ontzettend hard nodig hebben.”

Op maandag 16 november 2020 vindt het debat over de evaluatie over het passend onderwijs plaats in de Tweede Kamer. In aanloop naar dit debat roept JongPIT samen met FNO en Defence for Children de overheid op om inclusief onderwijs voor alle kinderen en jongeren mogelijk te maken. Elke dag delen ze verhalen en perspectieven over de ervaringen met passend onderwijs en over wat inclusief onderwijs betekent voor schoolleiders, docenten, zorgcoördinatoren, ouders en kinderen en jongeren. Voor alle verhalen, ga naar de website van JongPIT.