Werk maken van gelijke kansen in het primair onderwijs

Werk maken van gelijke kansen in het primair onderwijs

Kansengelijkheid onder kinderen in het onderwijs is de afgelopen jaren steeds meer onderwerp van gesprek en staat hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Negen schoolbesturen binnen het primair onderwijs, twee hogescholen en de PO-raad hebben daarom een boek gemaakt over het bevorderen van kansengelijkheid in de school. Het boek, ‘Werk maken van gelijke kansen’ is geschreven aan de hand van praktische inzichten uit internationale onderwijsonderzoeken.

Het boek is gericht op leraren in het primair onderwijs en geeft inzicht in hoe verwachtingen van leraren tot stand komen en welke invloed die hebben op de prestaties van leerlingen. Iedere dag maken leraren keuzes waarmee zij proberen leerlingen vooruit te helpen, door hen in groepjes te laten werken, verrijkingswerk te geven aan leerlingen die goed presteren of een extra instructie aan leerlingen die wat meer ondersteuning nodig hebben. Er zijn momenten dat leraren onbedoeld onderscheid maken, zoals hoeveel tijd een leerling krijgt om antwoord te geven. Iedere keuze die een leraar maakt heeft gevolgen voor de leerlingen, het kan hen een duwtje in de rug geven maar ook belemmeren. Het boek laat zien hoe met handelingen en keuzes verschillen tussen leerlingen soms juist worden vergroot, in plaats van verkleind en met name wat leraren anders kunnen doen om zo alle leerlingen de kans te bieden om te leren. Want, hoe zorgt een leraar dat elke leerling in een klas daadwerkelijk gelijke kansen geeft? En jongens en meisjes beoordeelt op hun talenten?

Het boek bestaat uit vier delen. Het eerste deel introduceert de rol van onderwijs in sociale ongelijkheid. Hoe komt het dat (primair) onderwijs de verschillen tussen leerlingen soms eerder vergroot dan verkleint? Het tweede deel van het boek vraagt de leraar in het primair onderwijs naar zichzelf te kijken, op basis waarvan bepaalt de leraar wat leerlingen kunnen. In het derde deel staat hoe leraren om kunnen gaan met verschillen in de klas en het laatste deel heeft betrekking op het leren van en met collega’s, waarin ook handvatten worden gegeven om te gaan werken aan meer kansengelijkheid. Het boek helpt dan ook leraren in het primair onderwijs bewuster werk te maken van gelijke kansen. Zo kunnen alle leerlingen zich zo goed mogelijk ontwikkelen.

Het boek 'Werk maken van gelijke kansen' is gratis online te lezen en het boek over gelijke kansen kan ook worden besteld.