Zaken op de Kinderrechtenhelpdesk: recht op onderwijs nog niet voor ieder kind

Zaken op de Kinderrechtenhelpdesk: recht op onderwijs nog niet voor ieder kind

Elk jaar maakt Defence for Children de balans op over de onderwijszaken die binnenkomen via de Kinderrechtenhelpdesk. Vragen die hier worden behandeld, komen van kinderen, ouders, advocaten en andere (jeugd)professionals of betrokkenen en gaan over zaken waar kinderrechten in het geding zijn. De vragen gaan over verschillende onderwerpen, zoals jeugdhulp, familierecht, vreemdelingenrecht, jeugdstrafrecht en seksuele uitbuiting. Ook over onderwijs worden regelmatig vragen gesteld. Door onder meer de inzet van juristen van Defence for Children op de Kinderrechtenhelpdesk maakt de kinderrechtenorganisatie zich sterk voor het recht op inclusief onderwijs. In totaal zijn er in 2020 vijfenzestig vragen op de Kinderrechtenhelpdesk over het recht op onderwijs behandeld.

Recht hebben en recht krijgen

De zaken die binnenkomen op de Kinderrechtenhelpdesk laten zien dat inclusief onderwijs nog een weg heeft af te leggen. Zo belde de moeder van Sophie, een enthousiaste leerlinge van dertien jaar met het syndroom van Down. Haar dochter zit in groep acht van een reguliere basisschool en is toe aan de volgende stap. Maar ondanks haar vmbo-advies (met ondersteuning) lijkt het vinden van een reguliere vervolgopleiding in de buurt onmogelijk. Scholen mogen haar niet weigeren, maar komen met allerlei bezwaren. Het speciaal onderwijs sluit ook niet aan bij de mogelijkheden van de dochter. De moeder ervaarde het contact met Defence for Children als bemoedigend. Het gaf haar de legitimatie vol te houden en een goede school voor haar dochter te vinden.

Veel vragen over passend onderwijs

Veel van de zaken die binnenkwamen op de Kinderrechtenhelpdesk gingen over passend onderwijs. Scholen die geen passende ondersteuning kunnen realiseren, omdat ze niet de kennis en ervaring in huis hebben. Scholen willen in veel gevallen kinderen doorverwijzen naar het speciaal onderwijs, waar ouders het niet mee eens zijn. Ook zijn er klachten binnengekomen over het ontwikkelingsperspectief dat zonder toestemming van de ouders is opgesteld. Daarnaast zijn er vragen binnengekomen omtrent de coronacrisis. Ouders die hun kinderen liever niet naar school lieten gaan vanwege het virus, het onderwijs dat niet doorging of afspraken die gewijzigd moesten worden.

De Kinderrechtenhelpdesk

De ondersteuning bij onderwijszaken wordt mogelijk gemaakt door het Gehandicapte Kind. Lees meer over de zaken die de Kinderrechtenhelpdesk in 2020 in behandeling heeft gehad.

Lees meer over de vraag die de moeder van Sophie aan de Kinderrechtenhelpdesk stelde.