Zestig procent van de ouders is ontevreden over passend onderwijs

Zestig procent van de ouders is ontevreden over passend onderwijs

In de Staat van de Ouder wordt door Ouders & Onderwijs jaarlijks onderzoek gedaan naar de mening en ervaringen van ouders met kinderen in het onderwijs. Vanwege de evaluatie van passend onderwijs die dit jaar wordt afgerond, staat deze Staat van de Ouder in het teken van passend onderwijs. Er is met meer dan honderd ouders gesproken om een beeld te krijgen van passend onderwijs in de praktijk vanuit het perspectief van de ouder. De conclusie: zestig procent van de ouders is ontevreden.

Ouders, kinderen en leerkrachten in de knel

Een steeds grotere groep ouders kan geen passend onderwijs realiseren voor hun kind, zo stelt het rapport. Voor die ouders is het een gevecht om toch de juiste ondersteuning voor hun kinderen te regelen. Scholen zijn terughoudend met het aanbieden van extra ondersteuning. Ze hebben de zorgplicht, die hen verplicht een passende plek te vinden voor een kind dat bij hen aangemeld wordt. Toch wordt die plicht vaak niet nagekomen. Vijftig procent van de ouders wiens kind extra ondersteuning krijgt heeft negatieve ervaringen met de uitvoering van de zorgplicht. De Onderwijsinspectie treed hier niet tegen op, waardoor scholen niet worden aangesproken op hun wettelijke verantwoordelijkheden. Leerkrachten doen hun best passend onderwijs te bieden, maar ervaren een hoge werkdruk vanwege het lerarentekort, volle klassen en onvoldoende ondersteunend personeel. Daarbij hebben zij vaak onvoldoende kennis over specifieke aandoeningen.

Passend onderwijs zorgt voor onzekerheid

In de praktijk blijkt het onduidelijk wat ouders en leerlingen van een school kunnen verwachten. Per regio verschilt het aantal mogelijkheden dat wordt geboden sterk. Sommige scholen staan open voor alle leerlingen en denken graag mee over de juiste ondersteuning. Andere scholen ontmoedigen ouders hun kind bij hen aan te melden om zo niet aan de zorgplicht te hoeven voldoen, omdat ze het bieden van de ondersteuning niet aandurven. Het idee van passend onderwijs waarbij ondersteuning het kind volgt, blijkt in de praktijk vaak niet het geval. Het is onduidelijk voor ouders waar hun kind recht op heeft en wat een school wel of niet zou moeten bieden. Daarbij is het lastig om medische of psychische zorg te regelen tijdens schooltijd.

Een sterkere positie voor ouders

Ouders & Onderwijs pleit voor een sterkere positie van ouders. Ouders weten als geen ander wat een kind nodig heeft. Toch wordt er weinig gebruik gemaakt van de kennis en ervaringsdeskundigheid van ouders. Ondanks dat in wet- en regelgeving de rechten van ouders en kinderen zijn vastgelegd, worden ouders die daarvoor opkomen verweten dat ze veeleisend, kritisch of lastig zijn. Het komt zelfs voor dat gedreigd wordt met een Veilig Thuis-melding. Ouders & Onderwijs wil een sterkere positie van ouders om hun rechten in de praktijk te waarborgen.

Verbeter het stelsel van passend onderwijs

De Staat van de Ouder sluit af met vier verbeterpunten ten aanzien van het stelsel van passend onderwijs. De keuzevrijheid van de ouders en het kind moeten gegarandeerd worden. Er moet beter toezicht op samenwerkingsverbanden komen, zodat wanneer scholen zich niet aan de afspraken houden, zij daarop aangesproken worden. Er moet een betere handhaving plaatsvinden van de zorgplicht door de Onderwijsinspectie. Tot slot vraagt Ouders & Onderwijs werk te maken van inclusie door een actieplan op te stellen waarin wordt beschreven hoe regulier en speciaal onderwijs beter kunnen integreren. Onderwijs komt zo open te staan voor een grote en diverse groep leerlingen.

Lees het hele rapport ‘De Staat van de Ouder 2020’.