De kinderen van Monique gaan naar een inclusieve school

De kinderen van Monique gaan naar een inclusieve school

Monique is moeder van drie kinderen (8, 14 en 16 jaar). Alle drie haar kinderen zitten of hebben op De Korenaar in Eindhoven gezeten. Toen haar oudste naar de basisschool moest, kon ze kiezen uit een aantal scholen in de buurt. Uiteindelijk had ze bij De Korenaar een goed gevoel. Daar werd benoemd dat ze een inclusief beleid voerden. De kinderen van Monique hebben zelf geen beperking, maar de gedachte van inclusie sprak Monique aan.

Mijn kinderen maken geen onderscheid

De kinderen van Monique hebben alle drie een klasgenoot met het syndroom van Down. In het begin is het even wennen, maar al gauw is het niet meer dan normaal. Er wordt geen onderscheid gemaakt. Met partijtjes wordt iedereen uitgenodigd. Waar de inclusieve klas in het begin nog wel eens onderwerp van gesprek was thuis, merkt Monique dat haar kinderen het nu niet meer merken. Ze gaan heel natuurlijk om met alle kinderen uit de klas. Dat dat niet voor alle kinderen in Nederland geldt, wordt zichtbaar wanneer hun nichtje, die op een andere school zit, nog wel opkijkt van een klasgenoot met het syndroom van Down. Dan is weer even het besef dat dit op De Korenaar heel normaal is, maar nog lang niet overal.

Kinderen leren van elkaar

Monique ziet hoeveel haar kinderen leren op De Korenaar in de omgang met kinderen die ‘anders’ zijn. Haar kinderen zijn zo vertrouwd met hun klasgenoten, ook met de kinderen met een beperking. “Ze beschouwen ze als eigen. Ze zien er misschien anders uit, maar ze zijn niet anders. Mijn kinderen zien ze gewoon als kind”, zegt Monique. Haar kinderen hebben goed geleerd samen te werken en samen tot een oplossing te komen.

Goede ondersteuning

Soms zijn ouders bang dat wanneer hun kind in de klas zit met kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte, dat ten koste gaat van de aandacht voor hun eigen kind. Monique herkent dat helemaal niet. “De leerkrachten zijn goed opgeleid om inclusief onderwijs te bieden. Mijn dochter was op gegeven moment een beetje bang voor een klasgenootje dat wat ruw kon zijn. Dan wilde ze graag knuffelen met mijn dochter, maar deed dat hardhandig. Toen is samen met de leerkracht besproken hoe we dat kunnen oplossen. Mijn dochter weet nu: ze doet dat uit enthousiasme, als ik het niet fijn vind moet ik dat gewoon zeggen. Het klasgenootje heeft geleerd dat ze wat rustiger moet knuffelen. Dat was zo opgelost.”

Alle kinderen horen erbij

Monique is heel positief over de inclusieve cultuur op De Korenaar: “zo leren kinderen dat iedereen erbij hoort. Iedereen maakt onderdeel uit van de maatschappij. Mijn kinderen hebben dat op een heel natuurlijke manier geleerd.” Lees meer over de inclusieve cultuur, beleid en praktijk van De Korenaar in het ‘Zo kan het ook’ magazine of ga naar de website van De Korenaar .

Leave a comment

You are commenting as guest.