Ervaringen met speciaal- en thuisonderwijs

Ouders merkten na de start op de mytylschool al snel dat het voor hun dochter zwaar was om alle dagen naar school te gaan. Aan het einde van de dag was ze echt op en zeker aan het einde van de week kon ze door vermoeidheid ook nauwelijks profiteren van bijvoorbeeld de fysiotherapie. Mede vanwege haar mondmotoriek en de weinige tijd die er was voor begeleiding kreeg zij op schooldagen ook onvoldoende voedsel binnen. Ouders begonnen steeds meer te twijfelen over wat het beste was voor hun dochter. Een belangrijke reden om na enige tijd een ander weekverdeling voor te stellen, lag ‘m ook in het feit dat ouders hadden gemerkt hoe effectief de intensieve therapieën waren die zij in het buitenland hadden geleerd en hun dochter thuis boden.

Nieuwe weekindeling

Na meerdere gesprekken met de teamleider en de groepsleerkracht besloot het managementteam in te stemmen met een andere weekverdeling voor het meisje. Omdat de oma van het meisje een onderwijsbevoegdheid heeft en de moeder gecertificeerd is om de therapieën te geven, mag zij een dag per week thuis onderwijs en therapie volgen. Moeder betwijfelt of deze constructie mogelijk was geweest wanneer haar dochter van iemand les zou hebben gekregen die geen onderwijsbevoegdheid heeft. Inmiddels geven alle partijen, ook de leerkracht en de fysiotherapeut, aan dat de nieuwe verdeling veel voordelen heeft. Het meisje is energieker, op vrijdag is zij fris en opgeladen en door de 1-op-1 begeleiding voor het schoolwerk presteert zij goed op niveau.

Inspectie

School heeft, voor zover moeder weet, geen contact gehad met de Inspectie. Zij zijn met name bezig geweest om te zorgen dat e.e.a. juist verwoord zou worden in het plan voor het kind, voor het geval de Inspectie hier ooit naar zou vragen. Moeder heeft op eigen initiatief navraag gedaan bij een medewerker van de Inspectie en kreeg toen te horen dat zij, gezien de situatie, recht hadden op een aangepaste weekverdeling.

Toekomst

Er is niet gesproken over geld, evenmin hebben ouders schriftelijk een bevestiging gekregen van de gemaakte afspraken. Elk kwartaal overlegt het managementteam (in hun afwezigheid) over hun dochter en wordt besloten of de constructie opnieuw voor een kwartaal verlengd wordt. School weet dat ouders hun dochter ook in de toekomst het liefst op deze manier laten profiteren van onderwijs en therapie op school én thuis. Ondanks het feit dat het meisje bijna naar groep 3 gaat, is er door school nog niet over de toekomst gesproken. Ouders geven aan zich ten volle in te blijven zetten voor het behoud van deze constructie. “Mocht het in de toekomst niet meer mogen, dan zullen wij ons hier niet bij neerleggen en haar desnoods 1 dag per week ziek melden, met alle consequenties van dien.”