Idman pleit voor inclusief onderwijs

Idman pleit voor inclusief onderwijs

Idman van 33 jaar heeft een lichte verstandelijke beperking en blikt terug op haar schoolcarrière. In groep 3 van het primair onderwijs blijkt dat ze achterloopt op haar klasgenoten. Haar ouders krijgen het advies haar naar het speciaal onderwijs te laten gaan waar er wel genoeg tijd en aandacht zal zijn om haar te ondersteunen in haar ontwikkeling. Idman volgt vervolgens primair en voortgezet onderwijs binnen het speciaal onderwijs.

De school voor speciaal onderwijs waar Idman vanaf groep 3 naartoe gaat, ligt tien kilometer verderop. Ze kan niet meer lopend naar school, maar wordt met een busje gebracht en opgehaald. Doordat ze veel moet reizen, is het lastig om af te spreken met haar klas- en buurtgenootjes. Vaak is ze pas aan het eind van de middag weer thuis. Ze vindt het jammer dat ze op haar eerste basisschool niet de kans heeft gekregen om daar verder te leren. Maar ze ziet in dat daar toen niet de kennis in huis was om haar de juiste begeleiding te bieden. Op het speciaal onderwijs was deze kennis wel aanwezig.

Elkaar ontmoeten op school

Dat mensen met en mensen zonder beperking elkaar niet ontmoeten, begint al bij het onderwijs zegt Idman. Ze benadrukt daarom de meerwaarde van inclusief onderwijs. “Wanneer kinderen met en zonder beperking elkaar al vanaf hun schooltijd ontmoeten, zal duidelijk zijn: mensen met een beperking kunnen meer dan mensen denken.” Idman benoemt daarbij wel het belang van de juiste scholing van leerkrachten. Op een school moet de kennis aanwezig zijn om leerlingen met een beperking goed te kunnen begeleiden. “Wanneer alle kinderen naar dezelfde school gaan, zal het beeld dat sommige mensen met een beperking niet goed mee kunnen doen in de maatschappij veranderen”, volgens Idman.

Pleidooi voor inclusief onderwijs

Idman pleit voor inclusief onderwijs. Deze onderwijsvorm zorgt ervoor dat mensen met en zonder een beperking elkaar al vanaf jonge leeftijd ontmoeten en van elkaar leren. Dat zal er volgens Idman voor zorgen dat in het onderwijs, op de werkvloer en in de politiek ook rekening gehouden wordt met mensen met een beperking. Idman heeft een fijne tijd gehad in het speciaal onderwijs, maar ze ziet ook de gemiste kansen wanneer kinderen met een beperking, zoals zij, op jonge leeftijd op een aparte school gezet worden. “Je wordt als kind met een beperking buiten de maatschappij geplaatst. Ik maakte op mijn twintigste pas kennis met de wereld waar andere kinderen op de basisschool al in deelnemen.”


Op maandag 16 november 2020 vindt het debat over de evaluatie over het passend onderwijs plaats in de Tweede Kamer. In aanloop naar dit debat roept JongPIT samen met FNO en Defence for Children de overheid op om inclusief onderwijs voor alle kinderen en jongeren mogelijk te maken. Elke dag delen ze verhalen en perspectieven over de ervaringen met passend onderwijs en over wat inclusief onderwijs betekent voor schoolleiders, docenten, zorgcoördinatoren, ouders en kinderen en jongeren. Voor alle verhalen, ga naar de website van JongPIT .

<fotocredit: Daniëlla van Bergen>