In1school steunt ouders bij stap naar College Mensenrechten

In1school geeft juridische ondersteuning aan de ouders ouders van Kubo, die naar het College voor de Rechten van de Mens stappen. Hun zoon, die downsyndroom heeft, is weggestuurd van de basisschool waar hij onderwijs volgde. Volgens de ouders werd de jongen verwijderd vanwege zijn handicap, wat in strijd is met het VN-verdrag voor rechten van personen met een handicap. De ouders vragen het College om hier een uitspraak over te doen.

Het College heeft eerder zaken behandeld waarin een leerling met een handicap werd geweigerd voor een opleiding. Nieuw in deze zaak is dat het College nadrukkelijk wordt gevraagd het verbod op discriminatie uit het dit jaar geratificeerde VN-verdrag te betrekken bij de vraag of de school de jongen mocht wegsturen. Dat verdrag stelt dat het recht op onderwijs voor kinderen met een beperking betekent dat ze naar een gewone buurtschool moeten kunnen gaan en daar recht hebben op onderwijs op maat en goede ondersteuning en zorg.

Het oordeel van het College Rechten van de Mens kan licht werpen op de toepassing van het VN-verdrag in Nederland en is daarom voor meer leerlingen van belang. In1school steunt daarom de ouders met onder meer juridische expertise. De behandeling van de zaak in een openbare zitting zal waarschijnlijk pas in het voorjaar 2017 plaatsvinden.

Kubo is 13 jaar en zat tot en met groep 5 tevreden op zijn buurtschool. In groep 6 ontstonden problemen in de klas. Volgens de school was dat omdat de jongen moeilijk gedrag vertoonde en omdat hij, vanwege zijn verstandelijke beperking, te veel af ging wijken van andere leerlingen. Volgens de ouders ging het tijdelijk minder in de klas omdat de afgesproken ondersteuning niet werd gegeven en omdat de interactie tussen leerkracht en de hele groep niet goed was.

Het gelijk van ouders leek bevestigd toen Kubo overging naar groep 7. Het ging weer goed met Kubo in die klas. De schooldirectie echter hield vast aan haar besluit dat Kubo naar een speciale school moest gaan. Omdat ouders weigerden in te stemmen, werd een verwijderingsprocedure in gang gezet. Het volledige verhaal van Kubo is hier te lezen.