Linda blogt: hoera, klimaatverandering!

Linda blogt: hoera, klimaatverandering!

Het begon in Zweden, met Greta Thunberg. Ze spijbelde vorig jaar twee weken van school voor het klimaat en noemt zichzelf een klimaatradicaal. Ze vindt dat volwassenen onze toekomst verpesten. Nu het ‘klimaatvirus’ naar Nederland is overgewaaid kan er best een schooldag gemist worden…

IK VOEL ME SEXY ALS IK STAAK

Maken kinderen zich massaal druk over het klimaat? Ze worden op school niet overspoeld met lesmateriaal over dit onderwerp. Bovendien is een mening vormen over klimaatverandering, en de vraag wat mensen daar aan kunnen doen vrij ingewikkeld. Het klimaat is vooral aantrekkelijk omdat je daarmee de aandacht hebt! Dat lukt met een gemiddelde schooldag niet: tenzij je dus gaat staken voor het klimaat!

KLIMAATVERANDERING IS EEN HOT ITEM

Klimaatverandering is overal, ook in het onderwijs. Daar is de verschuiving van leerplicht naar leerrecht ‘hot’. Kinderen doen enorm hun best om hun recht te halen. Het is een tsunami voor erkenning, ergens deel van uitmaken, persoonlijke groei en het verschil maken. Toch wordt dit bericht minder gewaardeerd dan ‘het klimaat’ en ligt de schuldeis zonder pardon in de schoot van de kinderen: ze luisteren niet, zitten uren op hun mobiel, maken alsmaar selfies en schikken zich niet… Geen wonder dat je gaat staken voor een beter klimaat buiten de deur! Naast een goed alibi, waait er een frisse wind, kun je ongeremd eigengemaakte leuzen roepen en heerlijk stoom afblazen.

LESGEVEN MET WINDKRACHT 10

Dat we iedereen een beetje in het gareel houden is uiteraard handig en ik wil ook zeker de problemen in de huidige maatschappij niet bagatelliseren. Er waait een stevige wind, maar juist daarom is vasthouden aan ‘de norm’ geen optie. Toch is het meest gehoorde argument dat we nóg beter ons best moeten doen om ‘kinderen te helpen’ of ‘de aarde te redden’. Of het nu luchtkastelen of windmolens zijn, we vergeten daardoor dat de natuur zelf het krachtigste middel is! De wind waait of die waait of niet. Daar gaan wij toch niet over?! Dat is met onze kinderen toch niet wezenlijk anders? Gebruik hun energie!

RESPECT VOOR ONZE NATUUR

Jeltje is, misschien juist wel vanwege haar beperking, diep verbonden met haar eigen natuur en zal daar niet zomaar van afwijken. Eigenwijs volgens de norm of een standvastige natuur? Het vraagt om respect en is zeker geen reden om het als gedrag te veroordelen. Ik heb zóveel van haar geleerd! De natuur respecteren begint bij onszelf. Op de inclusieve basisschool de Kroevendonk hebben ze daar met succes werk van gemaakt.

INCLUSIEF ONDERWIJS KRIJGT ERKENNING OP HET HOOGSTE NIVEAU

Inclusief onderwijs wordt nogal eens verworpen omdat er allerlei ‘beren’ op de weg zijn; zoals een Inspectie die vasthoudt aan ‘de norm’. Het recente inspectiebezoek aan de Kroevendonk heeft dit beeld radicaal bijgesteld. Want als er goed zicht is op de ontwikkeling van àlle leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs goed is, dan is er een onderbouwing om van de harde normtabellen af te wijken. Hoera voor de Kroevendonk!

Linda Jansen heeft drie kinderen: Geeske (13), Jeltje (11) en Obbe (9). Jeltje heeft het syndroom van Down. Regelmatig beschrijft Linda voor platform In1school haar bevindingen op ‘Route 21’: de weg die ze samen met Jeltje én de rest van haar gezin aflegt. Lees ook de vorige blog: het onderwijs gaat plat.

Leave a comment

You are commenting as guest.