Maurits blogt: Online onderwijs ook na corona

Maurits blogt: Online onderwijs ook na corona

Het jongerenpanel ZeP (vanaf 1 juli stichting JongPIT) is een groep jongeren tussen 15 en 30 jaar met verschillende chronische aandoeningen die zich inzetten om het maatschappelijk perspectief van jongeren met een chronische aandoening te verbeteren, met als doel dat zij naar wens en vermogen kunnen meedoen in een inclusieve samenleving. Middelbare scholier Maurits is lid van het jongerenpanel ZeP en vertelt in deze blog over zijn ervaringen met onderwijs op afstand.

Online onderwijs ook na corona

Welke impact heeft het nieuwe online schoolsysteem op mij als een jongere met een aandoening? Twee maanden na het ontdekken van het coronavirus die de ziekte COVID-19 veroorzaakt, heeft het virus ook ons land in de greep. De scholen zijn gesloten en het normale leven is gestopt. School is veranderd van een lokaal naar een digitaal lokaal thuis. De huidige maatregelen hebben overeenkomsten met de momenten waarop ik ziek ben en niet aan het normale leven kan deelnemen. Op die momenten volg ik lessen op afstand, zie ik ‘live’ geen vrienden en ben ik thuis.

Jongeren met een gezondheidsbeperking ervaren dagelijks beperkingen. In het normale leven, voor corona, had ik een balans tussen wat ik wel en niet kan. Je leert zo goed mogelijk om te gaan met je beperking. Nu, met het coronavirus, is alles anders. In zo’n wereldwijde ingrijpende situatie zijn er voor mensen met een beperking nieuwe beperkingen bovenop alles. In het begin moest ik zoeken naar een nieuw ritme, zodat er een balans tussen gezondheid en onlineschool zou ontstaan. Doordat er minder huiswerk deadlines zijn, is het mogelijk om tijd aan school en rust in te delen. Op de momenten dat ik mij goed voel, kan ik hard aan school werken. Daarnaast kan ik rust nemen zonder dat ik mij schuldig voel dat ik niet in de klas zit en geen sociaal contact kan hebben.

Contact met de zorgcoördinator

Regelmatig spreek ik de zorgcoördinator tegenwoordig online. Ik vind het juist in deze tijd erg belangrijk, dat het normale contact over de problemen waar ik tegen aan loop online door gaat. In een korte tijd wordt er veel mogelijk; het laagdrempelig volgen van lessen op afstand en het toetsen op afstand. De zorgcoördinator bij mij op school heeft afgesproken, dat veel dat wat we nu leren over het geven en volgen van onderwijs op afstand ook meegenomen wordt naar de toekomst. Ik hoop dat dit op veel scholen en universiteiten zo kan blijven, dat de flexibiliteit die er nu is over enkele maanden als dit alles hopelijk voorbij is, kan blijven bestaan voor iedereen met een beperking. Dit zou de toekomst veel makkelijker maken, ik ben dan niet verplicht om te wachten op de momenten dat ik mij zeker goed voel.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen thuis blijven om chronisch zieken en ouderen te beschermen. Zelf ga ik helemaal niet meer buiten. Je zou kunnen denken dat ik nu meer tijd heb, nu ik alleen maar thuis ben. Helaas, niets is minder waar. De onzekerheid over mijn gezondheid kost veel energie. Vragen als ‘Welke impact heeft het virus op mijn gezondheid?’ en ‘Wanneer kan ik weer naar de specialist gaan?’ gaan door mijn hoofd. Daarnaast kost het nieuwe online schoolsysteem veel energie en mis ik mijn dagelijkse wandeling buiten.

In de toekomst

Voor jongeren met een beperking heeft het coronavirus een grote impact, de toekomst en de gezondheid zijn onzeker. Online onderwijs betekent niet naar school gaan; wat minder energie kost, maar ook minder sociaal contact als gevolg heeft. Het huidige online schoolsysteem en online sociale contact brengen voor mij iets moois, dit kan ik hopelijk in de toekomst gebruiken op de momenten als ik weken ziek ben en niet aan het gewone leven kan deelnemen.

Maurits, lid Jongerenpanel ZeP

Ga naar de website van JongPIT.

Leave a comment

You are commenting as guest.