Psychische kwetsbaarheid in het onderwijs

Psychische kwetsbaarheid in het onderwijs

Nynke Asbroek, voorzitter van Team Geestkracht, geestelijk gezondheidswerker bij MIND en ervaringsdeskundige bij FNO, zet zich in zodat elke jong volwassene met psychische kwetsbaarheid zo goed mogelijk kan meedoen in de maatschappij. Nynke vertelt tijdens de Inclusief Onderwijs Maand in een vlog over haar eigen ervaringen in het onderwijs.

Eigen ervaring

 “Ik heb veel te maken gehad met onbegrip op de bassischool en middelbare school”, vertelt Nynke. “Waar ik enorm tegen aanliep op school is dat ik vroeger als een druk, vervelend kind werd beschouwd. Dit maakte eigenlijk dat ik als probleemkind werd neergezet op school. Wat ik heel erg miste, is dat docenten begrepen dat het niet was dat ik vervelend wilde zijn.” Deze onbegrip uitte zich tijdens haar mbo-studie maatschappelijke zorg in een burn-out, depressie en angststoornis. “Daar kreeg ik op mijn zeventiende in mijn tweede leerjaar een burn-out. Mijn burn-out is door wachtlijsten en onjuiste behandelingen overgegaan in depressie en een angststoornis. Hierdoor liep ik op school helemaal vast, helaas heb ik mijn studie dus ook niet af kunnen maken.”

Gebrek aan kennis

 School speelt een belangrijke rol in de signalering van psychische kwetsbaarheid. Nynke zegt hierover: “School is de enige plek en de eerste plek waarbij je kan signaleren als mensen last hebben psychische problematiek. Dat is namelijk waar een jongere het allereerst komt als het goed is. En daarom vind ik het zo belangrijk dat docenten ook die kennis opdoen.” Nynke ziet dat er op dit moment gebrek is aan kennis over mentale gezondheid onder docenten. “Ik denk dat de kansen in het onderwijs echt liggen bij docenten de tools geven om kennis op te doen. We hebben allemaal lichamelijke opvoeding op de basisschool, maar waar is onze geestelijke opvoeding? Ook weet ik dat op de Pabo geen educatie over mentale gezondheid wordt gegeven en ik denk dat het echt essentieel is om docenten bij te scholen. Hoe ga je het gesprek aan, hoe voelt een leerling zich, hoe kan ik die verbinding aangaan, maar vooral: hoe kan ik signaleren dat het wat minder goed gaat met de leerling?”

 Ideaalbeeld inclusief onderwijs

 Nynke heeft een ideaalbeeld voor inclusief onderwijs: “mensen, jongvolwassenen of kinderen zelfs, die zich minder goed kunnen concentreren, die de ruimte – letterlijk en figuurlijk – krijgen om de kennis op te doen en dus ook om mee te komen in het schoolritme. Dat het niet is: jij valt buiten de klas, jij kan niet goed meekomen, jij haalt slechte cijfers, maar dat het echt is: jij hoort er ook bij.” Een aangepast rooster kan hierbij ondersteunen, weet Nynke uit ervaring. “Ik ben heel dankbaar dat ik dat heb kunnen krijgen en ik zou dat nog veel meer mensen gunnen die dat nodig hebben. Niet als het te laat is, maar net iets daarvoor.”

 

Op maandag 16 november 2020 vindt het debat over de evaluatie over het passend onderwijs plaats in de Tweede Kamer. In aanloop naar dit debat roept JongPIT samen met FNO en Defence for Children de overheid op om inclusief onderwijs voor alle kinderen en jongeren mogelijk te maken. Elke dag delen ze verhalen en perspectieven over de ervaringen met passend onderwijs en over wat inclusief onderwijs betekent voor schoolleiders, docenten, zorgcoördinatoren, ouders en kinderen en jongeren. Voor alle verhalen, ga naar de website van JongPIT.