Lid van ons gezin, onze familie, én van de samenleving!

Onze zoon Tobias is 27 jaar. Hij woont al 4 jaar op zichzelf , heeft een leuke vriendin waar hij elk weekend mee afspreekt en zich binnenkort mee gaat verloven. Iedere dag fietst hij naar de Firma van Buiten, een cateringbedrijf waar hij werkt op de administratie. Via dat bedrijf heeft hij z´n HBO-diploma Horeca-assistent1 gehaald bij het ROC Mondriaan. En oh ja, hij heeft het Syndroom van Down!

tobias cid 82F85814 B8FD 4C7E B6BD 1AFCFA268445

BASISSCHOOL WAS ECHT INCLUSIEF

Een groot deel van het plezier in zijn leven heeft hij volgens ons te danken aan het feit dat hij zo lang mogelijk op een gewone school zat, en lid was van reguliere sportclubs. Voor hem was de basisschool Tobias de gelukkigste tijd van zijn leven. Alle kinderen, ongeacht hun niveau, zaten bij elkaar en werd door iedereen geaccepteerd. Zijn aangepaste lessen volgde hij gewoon in de klas. En had de rest geschiedenis, dan maakte hij zijn eigen werkstuk. Écht inclusief dus.

HOUDING VAN LEERKRACHTEN

Dat Tobias naar een reguliere basisschool kon, ging niet vanzelf. Daar hebben wij als ouders héél hard moeten knokken! Regelmatig wilde de school hem naar het speciaal onderwijs verwijzen. Vaak kwam dat voort uit de leerkracht die het niet zag zitten om Tobias te onderwijzen. Uiteindelijk bleek naast de inzet en ondersteuning van de ouders, de goodwill én de kwaliteiten van de wel gemotiveerde leerkracht(en), de belangrijkste reden om tóch op de school te kunnen blijven. 

RECHT OP VRIJE KEUZE?

Mét het ondertekenen en dit jaar ratificeren van het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, zou het makkelijker moeten worden voor leerlingen en ouders om een vrije schoolkeuze te maken, in plaats van zo te moeten knokken. De praktijk van het Passend Onderwijs toont echter nu helaas al aan dat dat nog steeds niet zo is. Iedereen groet hem! Wij hebben zelf altijd gezegd: hij is lid van ons gezin, hij is lid van onze familie, en lid van de samenleving. Als we met hem samen in de stad lopen, wordt hij voortdurend door allerlei mensen gegroet. Heel gewoon eigenlijk, maar voor ons toch bijzonder om te merken dat hij er inderdaad bij hoort. Tobias is écht gewoon lid van de samenleving.

Monique Kromhout, moeder van Tobias

Kijk hier naar het filmpje over Tobias zijn werk: 

 

Monique Kromhout