Beleidsscan helpt Graafschap College met volgende stap inclusief onderwijs

Beleidsscan helpt Graafschap College met volgende stap inclusief onderwijs

Het Graafschap College, een onderwijsinstelling die middelbaar beroepsonderwijs (MBO) aanbiedt, loopt al enige tijd voorop in het aanbieden van passend onderwijs. Dit voorjaar maakte het College gebruik van de beleidsscan van het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) om meer inzicht te krijgen in de stappen die gezet moeten worden naar onderwijs waarin alle leerlingen, ook leerlingen met (extra) ondersteuningsbehoeftes, een goede plek krijgen.

De beleidsscan

De beleidsscan is een strategisch hulpmiddel om als onderwijsinstelling inzicht te krijgen in hoeverre beleid rekening houdt met studenten met een ondersteuningsvraag en vervolgens richting te geven aan de verdere ontwikkeling waar dat nodig blijkt. “De scan heeft ons input gegeven voor ons plan van aanpak om een volgende stap te zetten richting inclusief onderwijs”, aldus Alex Jansen en Helga van den Enk, manager loopbaanplein en senior beleidsmedewerker van het Graafschap College. Om de beleidsscan te ontwikkelen zijn er gesprekken gehouden met verschillende leden van de organisatie; docenten, trajectbegeleiders, medezeggenschapsraad, communicatie, het College van Bestuur en studenten met een (extra) ondersteuningsbehoefte. Het Graafschapscollege ervaarde dat wanneer iedereen bij de aanpak betrokken wordt, draagvlak gecreëerd wordt. De input van studenten werd als zeer waardevol ervaren.

Waarom een beleidsscan?

De Wet Passend Onderwijs legt de zorgplicht van passend onderwijs bij de onderwijsinstellingen, waarbij alle leerlingen een goede onderwijsplek moeten krijgen. Veel onderwijsinstellingen vinden het lastig vorm te geven aan deze plicht. Het Graafschap College ervaart dat wanneer je midden in de organisatie staat het soms lastig is om een goed overzicht te behouden van de stand van zaken. De externe blik van ECIO via de beleidsscan heeft hen geholpen bij het bieden van dat overzicht.

Ook aan de slag?

ECIO heeft voor zowel het MBO als het Hoger Onderwijs (HO) een beleidsscan ontwikkeld die inzicht geeft in de stand van zaken. De beleidsscan geeft duidelijkheid in waar je staat en waar je naartoe wilt. Er is een mogelijkheid een vrijblijvende afspraak te maken met één van de medewerkers van ECIO om de mogelijkheden die ze bieden wat betreft beleidsontwikkeling te bespreken.

Meer informatie? Ga naar de website van ECIO.