De achterkant van het onderwijs: nieuwe inzichten over thuiszitters

De achterkant van het onderwijs: nieuwe inzichten over thuiszitters

De thuiszittersproblematiek is een van de belangrijkste thema’s van het onderwijs. Deze week nog werd in de Tweede Kamer een motie van Lisa Westerveld (GroenLinks) aangenomen waarin de regering wordt verzocht meer geld te investeren in kinderen die thuiszitten, bijvoorbeeld door hen van middelen en begeleiding te voorzien. In januari kwamen Marjon Velsing en Melanie Philips met een boek over de thuiszittersproblematiek. De problemen worden in kaart gebracht en van verschillende hoeken belicht.

Verschillende invalshoeken 

Het boek beschrijft meerdere kanten van het verhaal. De kant van het kind dat thuis komt te zitten en de ouders, die een lastige weg moeten afleggen op zoek naar hulp en een oplossing. De jongeren die geïnterviewd zijn, vertellen over hun ervaringen met thuiszitten en de hulpverlening die daar bij kwam kijken. Maar ook de kant van scholen wordt besproken. Voor docenten en zorgcoördinatoren is het ook een zoektocht naar de juiste oplossing.

Handvatten om verder te komen

Uit deze interviews wordt duidelijk wat werkt en wat niet. De lessen en tips voor jongeren, hun ouders, scholen, hulpverleners en gemeentes kunnen handvatten bieden voor de discussie rond en verdere aanpak van dit onderwerp. Er is in dit boek geen wijzende vinger naar waar het fout gaat, wél doen de auteurs aanbevelingen voor de verschillende doelgroepen.

Lees meer over het boek.

Lees meer over de thuiszittersproblematiek.

Ga naar de motie van Lisa Westerveld.