De Dorpsacademie geeft thuiszitters weer vertrouwen

De Dorpsacademie geeft thuiszitters weer vertrouwen

Jenneke van Wijngaarden en Enrico Ekio Toledo proberen op creatieve wijze kinderen te helpen die niet meer naar school gaan. Door naar de talenten van kinderen te kijken in plaats van de gestelde diagnose. Kinderen leren weer in zichzelf te geloven en kunnen zo weer langzaam wennen aan sociale situaties en prikkels. De Dorpsacademie biedt twee dagen per week dagopvang voor thuiszitters.

Kunst en cultuur

Bij de Dorpsacademie gaan ze uit van het principe van het heilzame effect dat kunst en cultuur kan hebben op de ontwikkeling van kinderen. Ze kunnen zichzelf erdoor leren kennen en negatieve ervaringen verwerken. De kinderen die naar de Dorpsacademie gaan leren graffiti spuiten, schilderen of een instrument bespelen. Naast de creatieve bezigheden hebben de kinderen ook klusjes. De lunch wordt met de groep bereidt en samen opgegeten. Het zorgt ervoor dat kinderen weer geactiveerd worden.

Diagnose niet belangrijk

De Dorpsacademie valt niet onder de officiële hulpverlening. Hierdoor hoeven zij niet met diagnoses te werken. Dat is een bewuste keuze. Wanneer een kind bij hen terecht komt via een leerplichtambtenaar, jeugdconsulent, orthopedagoog of ouder, kijken zij niet naar de diagnose, maar naar wie een kind is en wat het nodig heeft. Er wordt een vertrouwensband opgebouwd. Jenneke en Enrico, die de twee begeleiders zijn, zijn ook buiten de opvangdagen te bereiken. Door die vertrouwensband lukt het kinderen om hun angst te overwinnen.

Een succesverhaal

De Dorpsacademie deelde een verhaal van scholier ‘Ella’ (niet haar echte naam). Ella zat zes maanden zonder onderwijs thuis. Eenmaal op de Dorpsacademie leerde ze langzaam weer wennen aan prikkels en nieuwe mensen om haar heen. Niets hoefde er en alles mocht. Ella vertelt hoe fijn het was dat Jenneke en Enrico het niet uitmaakte hoe je bent, hoe je eruit ziet en wat je leuk vindt. Uiteindelijk ging het zo goed dat Ella weer startte met school. Eerst een paar uur per dag, maar inmiddels fulltime.

Wil je meer weten over de Dorpsacademie? Ga dan naar de website.