De Impulsklas op basisschool De Corbulo in Zoeterwoude

De Impulsklas op basisschool De Corbulo in Zoeterwoude

Op basisschool De Corbulo in Zoeterwoude gaan sommige kinderen samen met hun ouders naar school. De ouders zitten samen met hun kinderen in de Impulsklas. De Impulsklas is een vorm van passend onderwijs die bedoeld is voor kinderen van groep 6 tot en met 8 met gedragsproblemen, faalangst of kinderen die onzekerheid vertonen. In de Impulsklas verbeteren kinderen hun werkhouding en gedrag. Samen met hun ouders krijgen kinderen ondersteuning op school aan de hand van een positieve benadering.

Onderwijs in de Impulsklas

In de Impulsklas worden dezelfde lessen gegeven, maar dan door Impulsbegeleiders. De lessen in de Impulsklas worden drie maanden lang één ochtend in de week gegeven. In de klas staat de betrokkenheid van ouders en een positieve benadering centraal. Leerlingen kregen vanwege hun gedragsproblematiek eerder vaak te horen wat zij fout deden. Dit werkt voor zowel de leerlingen als de leerkrachten niet motiverend. Vanwege de positieve benadering in de Impulsklas wordt er juist aandacht besteedt aan wat de kinderen goed doen. Hierdoor krijgen zij meer zelfvertrouwen en snappen zij waarom ze beter anders kunnen handelen.

“In de Impulsklas staat ouderbetrokkenheid en de positieve benadering van de leerlingen centraal.”
- Katrien Schober, trainer en coach bij Impuls Organisatieadvies

Doelenkaart

De kinderen stellen zelf gedragsdoelen op. Daarbij worden zij geholpen door de Impulsbegeleiders en door hun ouders. De gedragsdoelen vullen zij in op een ‘doelenkaart’. Deze wordt regelmatig ingevuld en biedt een gedetailleerd overzicht van de gehaalde en gefaalde voornemens. Eerst vult de leerling de doelenkaart in, daarna doet de Impulsbegeleider dat ook. De kinderen kunnen hierdoor zien of hun inschatting klopt. De doelenkaart is ook belangrijk voor de leraren, zodat die kunnen zien hoe het met hun leerlingen gaat. Op deze manier worden de periodes dat de leerlingen het goed doen zichtbaar, waardoor er een positievere focus op de leerling wordt gevestigd.

Gedragsverandering

Door het programma en de focus van de Impulsklas worden leerlingen zich bewuster van hun gedrag. Zij weten beter dan voorheen waarom er iets mis gaat. Probleemgedrag is ook makkelijker te herleiden doordat de ouders samen met hun kinderen in de klas zitten. De Impulsbegeleiders kunnen hierdoor het gedrag van zowel het kind als de ouders bestuderen. Dit leidt ertoe dat er samen gericht aan struikelblokken kan worden gewerkt en bepaalde opvoedingsgewoonten kunnen worden doorbroken. Hiernaast kunnen ouders zelf aangeven waar zij tegenaan lopen en om advies vragen.

Ondersteuning op school

De Impulsklas biedt ondersteuning voor leerkrachten in de klas, schoolteams en ouders. Daarvoor wordt de expertise die de begeleiders hebben ingezet. De Impulsklas is onderdeel van de schoolsetting. Medewerkers van de Impulsklas werken samen met leerkrachten en de directie van de school zodat zij de bevindingen van ouders, kinderen en schoolsituaties terug kunnen geven en de school kan aansluiten bij de kinderen en hun ouders. Impuls voert voortgangsgesprekken op scholen waar leerlingen vanuit de Impulsklas zitten, zodat scholen meer inzicht krijgen in waar zij staan met het bieden van passend onderwijs en welke leervragen er nog zijn bij het omgaan met leerlingen met werkhoudings- en gedragsproblemen binnen de school. Aan het einde van de Impulsklas wordt een certificaat uitgedeeld. Hierna wordt de begeleiding aan leerlingen en leerkrachten afgebouwd, zodat zij niet afhankelijk daarvan worden. Het is van belang dat er een goede overdracht plaatsvindt en leerlingen op de juiste manier te blijven coachen.

Lees meer informatie over de Impulsklas van basisschool De Corbulo en algemene informatie over De Impulsklas.