Vreedzame School principe #1: gemeenschap

Vreedzame School principe #1: gemeenschap

We schreven eerder over De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk en waar dit concept vandaan komt. Vanaf nu bespreken we, in een serie artikelen, de pedagogische principes van De Vreedzame School en daarmee De Vreedzame Wijk.

Positieve gemeenschap

Kinderen en jongeren ontwikkelen zich beter als ze ergens bij horen, een onderdeel zijn van een gemeenschap. Een gevoel van ‘wij horen bij elkaar’. Het vormen van een veilige en positieve gemeenschap, waar ieder kind zichzelf kan en mag zijn, is één van de pedagogische beginselen van De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk.

 

‘It takes a village to raise a child’
- Leon Pau, De Vreedzame Wijk

 

Als er een veilige groep ontstaat, wordt er beter samengewerkt en beter naar elkaar geluisterd. Dit verbetert de prestaties, zowel van de groep als van het individu. Om dit te bereiken is het belangrijk om duidelijke positieve sociale normen op te stellen. Hierdoor leren kinderen omgaan met meningsverschillen en wat er van hun verwacht word in de groep.

Begeleiding

Om deze veilige groep te laten ontstaan is het belangrijk dat een ‘opvoeder’ de kinderen begeleid. Gebeurt dit niet dan kunnen er kinderen buiten de boot vallen omdat een dominantere aanwezigheid de leiding neemt. Begeleiden kan met verschillende activiteiten waarbij kinderen elkaar beter leren kennen en op elkaar leren bouwen en vertrouwen. Ook moeten er duidelijke regels en afspraken gemaakt worden voor het vormen van een fijne groep. De regels worden aangedragen door de volwassenen, de afspraken worden samen met de kinderen gemaakt zodat er samen word vormgegeven.

Omdat we de nadruk op de positieve gedragingen van de kinderen leggen is het belangrijk gewenst gedrag te stimuleren. Bijvoorbeeld door het geven van complimentjes. Zo creëer je een sociale norm en leren kinderen dit ook te benoemen.

Veiligheid

Op school, maar ook bij de sportclub of een uitje, weten kinderen vaak niet precies wat er van hen wordt verwacht, omdat ze niet weten wat er staat te gebeuren. Dit kan ze een onveilig gevoel geven waardoor ze met minder plezier naar school of een activiteit gaan. Een vast ochtend- en middag- of begin- en eindritueel helpt kinderen de dag te starten en af te sluiten. Door het gebruik van een agenda of overzicht van de activiteiten weten zij wat er van hen verwacht wordt en wat ze gaan doen. Zo voelen zij zich veiliger en leveren zij in veel gevallen betere resultaten.

Meer weten over De Vreedzame School en het ontstaan ervan? Lees dan dit artikel.