De Samen naar School klas als opstap naar het regulier onderwijs

De Samen naar School klas als opstap naar het regulier onderwijs

De Samen naar School klas is een initiatief van stichting Het Gehandicapte Kind en biedt onderwijs met zorg op maat aan kinderen met een meervoudige beperking op een reguliere school. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat alle kinderen kunnen leren en dat kinderen met en zonder beperking van elkaar kunnen leren. Op dit moment zijn er vijfendertig klassen in heel Nederland en vijftien klassen in oprichting. Het Expertisecentrum Samen naar School deelt het verhaal van Jenson, een jongen die geblokkeerd werd door angst en daarom niet goed in groepen functioneerde.

Zoektocht van de ouders

Al vroeg blijkt dat Jenson niet altijd lekker in zijn vel zit. Op de peuterspeelzaal is hij in zichzelf gekeerd. Zijn ouders laten bij Kentalis onderzoeken of hij een taalontwikkelingsstoornis heeft. Uit het onderzoek blijkt dat hij zich alleen veilig voelt wanneer hij individueel begeleid wordt. Het creëren van een veilige omgeving is voorwaardelijk voor Jenson om tot leren te komen. De zoektocht naar een passende plek voor Jenson in het onderwijs blijkt lastig. De deskundigen adviseren het speciaal onderwijs. Maar wanneer de ouders op verschillende scholen gaan kijken, blijkt daar alleen klassikaal les te worden gegeven. Daarnaast waren er geen mogelijkheden om tussen de middag te slapen, iets wat voor Jenson nodig was. Uiteindelijk komen ze uit bij Stichting Tim, een Samen naar school klas. Hier krijgt Jenson zijn eigen lokaal, een vaste begeleider en een dagprogramma dat structuur, rust en regelmaat biedt. Hierdoor ontstaat er voor Jenson ruimte om te leren.

Grote onzekerheid door financiering

De financiering van het onderwijs bij Stichting TIM regelen is lastig. Elke drie maanden moeten de ouders verantwoording afleggen aan de gemeente waarom Jenson in de Samen naar School klas zit, welke resultaten zijn behaald en waarom hij niet naar een gecontracteerde, reguliere partij kon overstappen. Dat betekende dat elke drie maanden weer de onzekerheid bestond of Jenson in de klas kon blijven. De moeder van Jenson zegt hierover: “Dat zijn enorm lastige jaren geweest en ik kwam bijna nergens anders aan toe dan het veilig stellen van de volgende drie maanden, zodat mijn kind zich kon ontwikkelen. De rust in het gezin was ver te zoeken, waardoor ik moest stoppen met mijn eigen bedrijf. We hadden grote zorgen.”

Succesfactor

Inmiddels gaat Jenson, door de begeleiding die hij in de Samen naar School klas ontving, fulltime naar de reguliere klas. In principe is de begeleiding afgerond, maar de begeleiding en extra ondersteuning is in de buurt als het nodig is. Jenson krijgt begeleiding van een leerlingondersteuner voor zijn sociaal-emotionele ontwikkeling. Dat het gelukt is om Jenson op het regulier onderwijs te krijgen, komt door de cirkel van mensen rondom Jenson; zijn ouders, leerkrachten, de leerlingondersteuner, het samenwerkingsverband en de intern begeleider. Zij wilden een passende plek voor Jenson creëren en maakten zich daar hard voor, ondanks de druk die vanuit de gemeente werd uitgeoefend om voor het speciaal onderwijs te kiezen.

Lees meer over het succesverhaal van Jenson op de website van Samen naar School.

Lees meer over de motie om de Samen naar School klas officieel te erkennen als onderwijsprogramma. Op die manier zal de financiering van een klas beter geregeld worden en zullen een deel van de zorgen de gezinnen zoals die van Jenson bespaard blijven.