De 10 succesfactoren voor inclusief onderwijs in de praktijk

De 10 factoren die inclusief onderwijs tot een succes maken, hebben te maken met zowel een aanpak op het gebied van de cultuur en de praktijk als het beleid van de school. Om tot inclusief onderwijs te komen zal aan alle drie de gebieden gewerkt moeten worden.  Lees meer hierover in de Index voor Inclusie.

1. Vieren van diversiteit

Alle kinderen zijn verschillend. Inclusief onderwijs eert dat en laat dit zien in zijn
beleid en praktijk. Het vieren van diversiteit is de kern van inclusief onderwijs.

2. School als gemeenschap

Scholen worden niet gezien als leerfabrieken maar als een gemeenschap waarin
iedereen van elkaar leert en alle situaties leersituaties zijn.

3. Hoge verwachtingen

In een inclusieve school heeft men hoge verwachtingen van álle leerlingen.

4. Kind als individu

Het kind als individu staat centraal. Op inclusieve scholen probeert men ieder kind zo
succesvol mogelijk te laten zijn.

5. Klasmanagement

Leraren staan niet alleen voor een klas, maar werken bijvoorbeeld met co-teaching of
assistenten.

6. Peer to Peer support

Leerlingen leren meer van hun leeftijdsgenoten dan van hun lotgenoten.

7. Leiderschap

Goed leiderschap is nodig om het proces van inclusief onderwijs te begeleiden.

8. Een gedifferentieerd curriculum

Een leerplan dat aan elke leerling de ruimte geeft die nodig is, is onmisbaar.

9. Support

De support van de buurt, de gemeente en/of het beleid van het Rijk is nodig om de
praktijk van inclusief onderwijs te laten slagen.

10. Samenwerking

Tussen alle betrokkenen (school, ouders, leraren, leerlingen, experts etc.) is cruciaal.
Meer weten?

Lees hier meer over het onderzoek van In1school naar praktijkvoorbeelden van inclusief
onderwijs: Vieren van diversiteit in de schoolpraktijk. Of bekijk zelf praktijkvoorbeelden via
websites als SWIFT schools, Thinkinclusive, Inclusiveed, Inspiring Education en Inclusive
Solutions.

Heleen Hartholt