De tips van de Eduwiek voor inclusief voortgezet onderwijs

De tips van de Eduwiek voor inclusief voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Steeds vaker zien we scholen die hiermee aan de slag gaan en hun ervaringen, kennis en kunde delen. Zo maakten we eerder het magazine ‘Zo kan het ook scholen’ voor basisscholen die werken aan inclusief onderwijs en publiceerde wij begin februari een speciale editie voor het voorgezet onderwijs. De Eduwiek in Hoogeveen is één van de pioniers uit het magazine die werkt aan inclusief voortgezet onderwijs en geeft tips.

De Eduwiek biedt onderwijs voor ieder talent en wil dat iedere jongere bij hen op school een leerloopbaan heeft die bij hem of haar past. Door het optimaal ontwikkelen van talenten en interesses en toe te werken naar de wensen en dromen van de jongeren. Dit kan met het onderwijsconcept van de Eduwiek omdat kennis en expertise van het regulier en speciaal onderwijs hierin samenkomen. Dit biedt optimale ondersteuning en maatwerk op leer- en sociaal-emotioneel vlak. Ontdek de tips van de Eduwiek voor inclusiever voorgezet onderwijs:

EEN INCLUSIEVE CULTUUR

* Zorg ervoor dat de juiste mensen bij elkaar worden gebracht die achter de visie van de school staan, om zo de leerloopbaan van ieder kind tot een succes te maken.
* Bij het innemen van een standpunt moet je goed weten waar je aan begint. Vanuit eigen overtuiging spreken en handelen is de beste basis hiervoor.
* Focus op de talenten en wensen van de jongeren en denk hierbij in kansen en mogelijkheden in plaats van in beperkingen en obstakels.
* Deel expertise en inzichten zo breed mogelijk. Dus niet alleen binnen de school of het team, maar juist ook met andere onderwijsvormen en externe partners, zoals gemeenten en zorg ondersteuners.
* Durf buiten de lijntjes te kleuren, er is altijd meer mogelijk.
* Haal mensen in huis die een brugfunctie kunnen vervullen tussen de school, zorg of welzijn en de jongeren en hun ouders. Zo krijgen jongeren vanuit verschillende invalshoeken steun en leermotivatie op hun eigen school.

EEN INCLUSIEF BELEID

* Probeer eerst zorg te dragen voor de leerlingen - wat heeft hij of zij nodig - en regel dan goede randvoorwaarden. Praat pas later over de financiën en hoe deze geregeld kunnen worden.
* Heb geduld. Nieuwe inclusieve concepten introduceren kost tijd. We hebben al tachtig jaar allerlei onderwijssoorten gescheiden, dus wees realistisch en neem de tijd.
* Zorg dat onderwijsprofessionals en begeleiders (uit de zorg en welzijn) vrij kunnen schakelen en nieuwe paden kunnen bewandelen.
* Ga er niet vanuit dat iets niet kan of niet mag. Waar een wil is, is een weg.
* Instanties willen vaak wel samenwerken wanneer ze goed betrokken zijn bij de plannen. Zo hebben wij in een heel vroeg stadium het ministerie van onderwijs duidelijk gemaakt wat wij wilden met Eduwiek. Neem ze mee vanaf het begin van het proces.

EEN INCLUSIEVE PRAKTIJK

* Complimenteren werkt bij het stimuleren van leerlingen. Dat is bij docenten niet anders. Als docenten goed zijn, laat ze dan weten dat ze goed zijn en motiveer ze.
* De kunst is om het basisvertrouwen tussen de leerling en de school vast te houden zodat jongeren zich van daaruit kunnen ontwikkelen.
* Alles draait om goede communicatie met de leerlingen en korte lijnen met de ouders of andere opvoeders.
* Haal het hoogst haalbare uit leerlingen door niet te over- of ondervragen. Een leerlingen mag af en toe op zijn tenen lopen, als hij of zij er maar bij kan. Is het teveel? Kijk dan hoe het kan worden aangepast zodat het wel kan.
* Wees voorspelbaar! Als jongeren weten waar ze aan toe zijn en wat precies van hen wordt verwacht, is er al veel gewonnen.
* Leer jongeren dat er onderlinge verschillen zijn, maar leer ze ook met die verschillen om te gaan. Zo ontstaat er een inclusieve gemeenschap.

Lees het hele verhaal van de Eduwiek in het magazine ‘Zo kan het ook scholen’ voor voortgezet onderwijs. Werkt u aan inclusief onderwijs? We horen graag uw verhaal, ervaringen en tips.