De Tuimelaar: inclusief onderwijs voor alle kinderen is er niet zomaar

De Tuimelaar: inclusief onderwijs voor alle kinderen is er niet zomaar

Kinderen met een beperking hebben recht op en behoefte aan goed onderwijs in hun eigen buurt, samen met kinderen zonder beperking. Veel leerkrachten en ouders zijn het eens met dit ideaal beeld van inclusie, maar weten niet precies hoe ze dit moeten bereiken. Tijdens de masterclass reeks ‘Op weg naar inclusief onderwijs voor elk kind en elke leerkracht’ die het platform In1School organiseert op reguliere basisscholen die pionieren op dit terrein, wordt ontdekt hoe inclusief onderwijs te realiseren is. Op 28 maart zijn we op basisschool De Tuimelaar in Nieuw-Lekkerland. Op deze basisschool wordt een breed, eigentijds en uitdagend onderwijsaanbod aangeboden.

Iedereen is welkom

De Tuimelaar maakt deel uit van de O2A5-scholen, de aangesloten scholen zijn er voor en van iedereen. Alle kinderen kunnen op school samenkomen en elkaar ontmoeten. Ongeacht hun afkomst, levensovertuiging, geaardheid of vermogen. Door elkaar te leren kennen en met elkaar verschillen te ontdekken, kunnen kinderen met elkaar en van elkaar leren. Verschillen worden geaccepteerd en gewaardeerd op de O2A5 scholen, want iedereen mag er zijn en is de moeite waard. Binnen De Tuimelaar wordt gewerkt vanuit goed georganiseerde leerlingenzorg waarbij een betrokken en enthousiast team klaarstaat voor de leerlingen. Er is hierdoor aandacht voor ieder individuele kind en zijn of haar talenten.

Mogelijkheden en talenten kinderen

Het onderwijs wordt zo afgestemd dat ieder kind op het eigen niveau kan werken om zo het hoogst haalbare te bereiken. Er wordt tijdens de hele schoolperiode gekeken naar de mogelijkheden en talenten van de kinderen om die verder te ontwikkelen en te gebruiken bij het leren en samenwerken met andere kinderen. Op deze manier is het mogelijk om onderwijs te bieden aan kinderen die hoogbegaafd zijn door middel van de hb-groep, maar ook aan kinderen met minder begaafdheid, gedragsproblemen of juist een fysieke beperking door individuele lesprogramma’s en begeleiding. Kinderen met een handicap kunnen extra begeleiding krijgen van specialisten van het samenwerkingsverband Driegang via het expertisecentrum de Rotonde. Daarnaast vindt er ondersteuning plaats vanuit de praktijk voor logopedie, kinderfysiotherapie en ergotherapie.

Blijven ontwikkelen

Inclusief onderwijs voor alle kinderen is er niet zomaar. Dit is een continu ontwikkeling met diverse samenwerkingen zodat het aanbod steeds breder wordt en alle kinderen mee kunnen doen. Meer weten over de pioniers op het gebied van inclusief onderwijs? Lees dan ons speciale magazine ‘Zo kan het ook’ scholen en bekijk het stappenplan en de inspiratiewaaiers.