De Vreedzame School: wat is het en waar komt het vandaan?

De Vreedzame School: wat is het en waar komt het vandaan?

Binnen het inclusief onderwijs wordt door veel basisscholen gewerkt met het programma van De Vreedzame School. Maar wat houdt dit programma in en hoe is het ontstaan? Wij zochten het uit en schreven er dit artikel over.

De Vreedzame School is een lesprogramma voor basisscholen voor het onderwijzen van sociale competenties en democratisch burgerschap. Vanuit het programma worden school en klas gezien als een leefgemeenschap waarin kinderen zich verder kunnen ontwikkelen. Ze voelen zich gezien en gehoord en krijgen een stem binnen de gemeenschap.

Lessenserie

Door middel van een lessenserie biedt de school kinderen verschillende competenties aan die nodig zijn om mee te komen in de maatschappij. Ze leren hoe je conflicten oplost, mogen meedenken over belangrijke zaken op school en krijgen belangrijke verantwoordelijkheden. Ook leren ze op een positieve en zorgzame manier met elkaar omgaan zoals we in een inclusieve gemeenschap graag zien.

Niet alleen leerlingen leren nieuwe competenties. Ook leerkrachten krijgen trainingen om het programma zo goed mogelijk te laten verlopen. Zo wordt er aandacht besteed aan het gedrag van leerkrachten, sociale veiligheid, omgaan met (ongewenst) gedrag, ouderbetrokkenheid en groepsvergaderingen. Deze competenties hebben leraren nodig om het goede voorbeeld te geven. Alleen dan lukt het leerlingen een democratische gemeenschap neer te zetten waarin positief gedrag en gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal staan.

Onderzoek

Uit onderzoek blijkt dat na de invoering van dit programma, op meerdere scholen, een positieve verandering is waargenomen in het schoolklimaat en het gedrag van leerlingen. Zo zien scholen een afname van het aantal conflicten en rustigere en verantwoordelijkere leerlingen die respectvoller met elkaar omgaan.

Via het programma De Vreedzame School wordt er door school en ouders gewerkt aan een samenhangend opvoedingsklimaat om kinderen samen te laten opgroeien tot goede burgers in een vreedzame maatschappij. Wilt u ook een vreedzame school worden of meer lezen over het programma? Kijk dan op de website van Stichting Vreedzaam voor meer informatie.