ECIO publiceert paper over Universal Design for Learning

ECIO publiceert paper over Universal Design for Learning

Deze zomer publiceerde het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) het paper ‘Universal Design for Learning. Hoe diversiteit van studenten de onderwijsnorm bepaalt’. Universal Design for Learning (UDL) is een onderwijsvisie waarin het uitgangspunt is dat onderwijs vanaf het begin van de ontwikkeling van het curriculum rekening houdt met de verschillen tussen studenten. ECIO beoogt met dit paper UDL in Nederland verder te brengen.

Lessen uit Universal Design

Universal Design for Learning komt voort uit een stroming binnen de architectuur; Universal Design. Bij Universal Design dient een ontwerp aan de volgende voorwaarden te voldoen: het is gelijk in gebruik voor iedereen, flexibiliteit in gebruik, systeem werkt simpel en intuïtief en informatie voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk is. Universal Design for Learning neemt deze voorwaarden over. Niet alleen wanneer het gaat over fysieke toegankelijkheid, maar ook cognitieve toegankelijkheid van de studie en het lesmateriaal. Het gaat dus niet alleen om deuren die met een knop te openen zijn of tafels die in hoogte verstelbaar zijn, maar ook over de leerstijlen, motivatie en begrip van studenten.

De voordelen van Universal Design for Learning

Een gehele leeromgeving inrichten volgens de principes van Universal Design for Learning vergt in het begin meer tijd. ECIO stelt in het paper dat de visie uiteindelijk efficiënter, esthetischer en goedkoper dan traditionele onderwijsvormen is. Hiervoor noemen zij drie redenen:

  1. Verhoging van het studiesucces voor alle studenten. Elke leerling heeft een ander leerproces. Dat verloopt de ene keer soepel en de andere keer wat minder. Omdat Universal Design Learning rekening houdt met verschillende leerprocessen van leerlingen, verloopt de studie van studenten sneller en soepeler waar zij in het traditionele onderwijssysteem zouden vastlopen.

  2. Minder kosten en tijd voor aanpassingen en extra begeleiding voor ‘uitzonderingen’. Omdat UDL rekening houdt met alle mogelijke belemmeringen, talenten en behoeftes van studenten, zijn speciale individuele aanpassingen voor studenten met specifieke behoeften niet of veel minder nodig. Door aan de basis van het onderwijs rekening te houden met verschillen, zijn aanpassingen achteraf niet meer nodig, waardoor de uitvoering efficiënter en soepeler verloopt.

  3. Minder vragen over het behalen van kerncompetenties en opleidingsdoelen. Omdat dankzij UDL geen uitzonderingen en aanpassingen aan het curriculum nodig zijn voor studenten met specifieke behoeften, ontstaat er geen twijfel meer of studenten die gebruikmaakten van een aanpassing wel aan dezelfde kerncompetenties voldoen als hun medestudenten. Zij volgen namelijk allemaal het reguliere curriculum.

In het paper bespreekt ECIO ook de uitwerking van deze principes in de praktijk. Het hele rapport lezen? Dat kan via de website van ECIO.

In1school berichtte al eerder over Universal Design for Learning. Lees het artikel.