Film: Samen naar School ja het kan!

KBS Mariëngaarde heeft samen met Iederin ( voorheen CG-raad) een korte film gemaakt over de inclusieve schoolpraktijk. Leerlingen, ouders, leerkrachten en schoolleiders komen aan het woord. De film geeft een goed beeld hoe kinderen samen kunnen leven en leren. Mariëngaarde is een katholieke school in Gorinchem die naar eigen zeggen op weg is een inclusieve school te worden. Dit betekent dat alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond dezelfde school bezoeken, functioneren in heterogene groepen en het onderwijs volgen dat is afgestemd op hun eigen mogelijkheden. Leerlingen leren van en met elkaar als ze samen leren en samen onderwijs krijgen in dezelfde leer- en leefgemeenschap. Ze ontwikkelen zich tot volwaardige burgers die actief deelnemen aan de maatschappij. De makers van de film denken dat een samenleving waar kinderen samen in de buurt naar school gaan, uiteindelijk de basis zal leggen voor een samenleving waarin iedereen meedoet.  

Maker van de film: Gideon van Eeden van Tafelberg.  Films http://www.tafelbergfilms.nl/