Good practices van passend onderwijs deel 2: bassischool de Zandbaan

Good practices van passend onderwijs deel 2: bassischool de Zandbaan

Het lectoraat Passend leraarschap ontwikkelde een brochure om leraren, scholen en besturen in het basisonderwijs te inspireren. De brochure ‘Good practices volgens lectoraat Passend leraarschap’ bevat vijf portretten van scholen die op hun eigen manier werken aan passend onderwijs. De eerste twee portretten zijn besproken in het artikel ‘Good practices van passend onderwijs’. In dit artikel wordt basisschool de De Zandbaan in Rilland uitgelicht.

INNERLIJKE DRIVE

Op reformatorische basisschool De Zandbaan in Rilland zetten directeur Paul Schipaanboord en zijn team zich vanuit een innerlijke drive in voor kinderen die meer zorg nodig hebben, zoals kinderen met een laag IQ, ADHD, autismespectrumstoornis (ASS), dyslexie en hechtingsstoornis. Er zitten in verhouding veel kinderen op De Zandbaan met een autismespectrumstoornis en pleegkinderen. Daardoor zijn de afgelopen jaren veel ervaringen opgedaan met pleegkinderen die soms getraumatiseerd zijn.

“Je doet het niet alleen, je gaat tot het uiterste, je geeft het niet zomaar op!” - Paul Schipaanboord, directeur De Zandbaan, Rilland.

 
Naast de ervaringen zijn ook verschillende professionaliseringstrajecten doorlopen. Zo hebben leerkrachten de master Special Educational Needs behaald. Bij vergaderingen is er standaard een orthopedagoog aanwezig van het ondersteuningsteam. Ook worden leerlingen die dat nodig hebben verwezen naar fysiotherapie of logopedie en wordt ingehuurd voor pleegkinderen.

PIRAMIDE VAN DEKLERCK

Het team van De Zandbaan werkt naast het zorgprofiel dat gebaseerd is op het format van het samenwerkingsverband Berséba met haar eigen zorgdocument, de piramide van Deklerck. In deze piramide staat de standaardbehoefte van elke leerling onderaan welke de brede basis vormt van de piramide. Bovenin staan de specifieke maatregelen voor de leerlingen die dat nodig hebben.

“Door intensief contact met de school en veel afstemmen bleek de school een veilige plek. De leerkrachten zijn zeer betrokken op de kinderen. Hierdoor is er een positief klimaat op de school, kinderen voelen zich gezien en gehoord.” - Mevrouw Zwijnenburg, pleegmoeder.


Door laagdrempelig contact met de ouders en een intern begeleider die denkt vanuit de vraag van het kind wordt de onderwijs-zorg structuur zo goed mogelijk vormgegeven. Door veel structuur aan te brengen en duidelijke regels te hanteren wordt in de schoolstructuur voorkomen dat kinderen in het derde of vierde niveau van de piramide terechtkomen. De school kan door haar kleinschaligheid geen passend onderwijs bieden aan kinderen met externaliserend probleemgedrag, Er is geen time-out ruimte en onvoldoende personeel om deze leerlingen goed te kunnen begeleiden.

Bent u benieuwd naar de volledige beschrijving of wilt u alle ‘good practices’ lezen?
Lees hier de brochure ‘Good practices volgens het lectoraat Passend leraarschap’.