Good practices van passend onderwijs deel 3: de Rehobothschool en basisschool de Wartburg

Good practices van passend onderwijs deel 3: de Rehobothschool en basisschool de Wartburg

Het lectoraat Passend leraarschap ontwikkelde een brochure om leraren, scholen en besturen in het basisonderwijs te inspireren. De brochure ‘Good practices volgens lectoraat Passend leraarschap’ bevat vijf portretten van scholen die op hun eigen manier werken aan passend onderwijs. De eerste twee portretten zijn besproken in het artikel ‘Good practices van passend onderwijs’, de derde in ‘Good practices van passend onderwijs deel 2: basisschool de Zandbaan’. In dit artikel worden de Rehobothschool in Uddel en basisschool de Wartburg in Woudenberg uitgelicht.

OPEN POORT

Op de Rehobothschool in Uddel zitten veel verschillende leerlingen uit cluster 2, 3 en 4. Naast zorgleerlingen met ADHD of Dyslexie zitten er ook kinderen met het Syndroom van Down, TOS en Spina Bifida op school. De poort van de school staat altijd open voor nieuwe leerlingen.

‘Gewoon als het kan en speciaal als het moet’ - Rehobothschool, Uddel.

 
INTEGRATIEKLAS

Binnen de Rehobothschool kijken ze naar wat de leerling kan, naar stimulerende factoren. Soms is er één-op-één instructie nodig of hebben leerlingen baat bij het werken in kleinere groepjes. Dit kan in de integratieklas. De integratieklas biedt leerlingen, soms tijdelijk, extra zorg of ondersteuning bij de hoofdvakken. Dit krijgen zij naast het onderwijs dat ze in hun eigen basisgroep volgen. Daarnaast kunnen cluster 3 leerlingen één keer in de week onder begeleiding van de ambulant begeleider koken in het praktijklokaal.

‘Pas als het in de integratieklas niet lukt, verwijzen we door’ - Rehobothschool, Uddel.


BIKKELKLAS

Op de Wartburg in Woudenberg staat de vraag ‘Wat heeft het kind nodig?’ centraal. Zij werken dan ook leerlinggericht en bieden arrangementen aan op basis van de ervaring die zij hebben. Zo startte de school vijf jaar geleden met de Bikkelklas. Een klas waar ieder kind een eigen programma kan volgen. Net als bij de integratieklas van de Rehobothschool hoort een kind bij de eigen klas, maar kan hij of zij met een eigen programma ook gebruik maken van de Bikkelklas om op eigen tempo aan taken te werken.

De Bikkelklas blijkt een succes. Leerlingen komen tot bloei en stromen met een hoger niveau uit dan verwacht. Door de Bikkelklas werd het percentage zorgleerlingen op school groter, maar het aantal verwijzingen lager.

EXTERNE EXPERTISE

Het werken met zorgleerlingen en een integratieklas vragen flexibiliteit, creativiteit en organisatorisch talent van leerkrachten op de Rehobothschool. Er moet maatwerk worden geleverd. Is de kennis niet intern aanwezig, dan wordt er externe expertise in huis gehaald. Zo is er ambulante begeleiding vanuit cluster 2, 3 en 4 en is er één keer in de week een logopediste op school. Ook wordt er af en toe een ergotherapeut ingevlogen en wordt er in de onderbouw gebruik gemaakt van motorische remedial teaching. Dit allemaal in goed overleg met de ouders en extra financiële ondersteuning vanuit de PGB en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zij vergoeden bijvoorbeeld de psychologische begeleiding die er nodig is. Personeelsleden scholen zich zodra ze tegen bepaalde problematiek aanlopen en leren van elkaar vormt de basis. Door regelmatig groot overleg te houden met alle betrokkenen en ouders werken ze aan een professionele leeromgeving voor ieder kind.

“Alles draait om zorgen voor elkaar. Het denken in mogelijkheden zit ingebakken in de cultuur van de school” - André Frietema, directeur basisschool de Wartburg.


Benieuwd naar de hele brochure met alle vijf de portretten? Lees hier de brochure ‘Good practices volgens het lectoraat Passend leraarschap’.