Handreiking ‘Met elkaar in gesprek over passend onderwijs’

Handreiking ‘Met elkaar in gesprek over passend onderwijs’

Sinds de invoering van de wet Passend Onderwijs in 2014 zetten steeds meer scholen stappen richting passend en/of inclusief onderwijs. Ze zijn op een goede, actieve manier bezig met het vormgeven van onderwijs voor ieder kind dat bij hen op school komt.

HANDREIKING

Deze nieuwe richting die scholen kiezen roept ook veel vragen op. Niet alleen vragen over de praktische uitvoering zoals een extra ruimte om even te rusten, maar juist ook over de identiteit van scholen. Om scholen te helpen het gesprek rondom de vorming, dienstbaarheid en acceptatie van diversiteit te bevorderen heeft het lectoraat Passend leraarschap van Driestar hogeschool in samenwerking met het Ds. G.H. Kerstencentrum de handreiking ‘Met elkaar in gesprek over passend onderwijs’ ontwikkeld.

Deze handreiking is speciaal opgesteld voor bestuurs- en teamleden van christelijke basisscholen om hen te helpen een visie op passend onderwijs in de eigen school te vormen. Zo worden als voorbeeld casussen besproken en worden hierover vragen gesteld om hen te helpen een eigen visie te creëren. Als afsluiting is een voorbeeldtekst in de handreiking opgenomen die scholen kunnen gebruiken voor hun eigen visiedocument. Deze kan de school aanpassen aan de hand van de eigen situatie en de brainstorm die met het team wordt gehouden.

De handreiking ‘Met elkaar in gesprek over passend onderwijs’ bestellen? Dat kan via de webwinkel van Driestar Educatief. Aan de slag met inclusief onderwijs? Lees dan het speciale stappenplan voor bestuurders op onze website.