Het ontstaan van Mediërend Leren

medierend leren

Eerder schreven wij over Stichting StiBCO en Mediërend Leren. Mediërend Leren is het concept dat door Stichting StiBCO wordt gebruikt om de ontwikkeling van kinderen en hun ouders te bevorderen. Veel pioniers op het gebied van inclusief onderwijs gebruiken dit concept om onderwijs voor ieder kind toegankelijk te maken. Maar waar komt Mediërend Leren vandaan?

Ontstaan Mediërend Leren

Het concept Mediërend Leren is gebaseerd op het sociaal-constructivisme. Dit gaat ervan uit dat mensen zelf betekenis geven aan hun omgeving en dat sociale interactie hierin een grote rol speelt. Ieder mens voegt de informatie die hij of zij binnenkrijgt op een eigen manier samen. Hierbij kunnen reacties en opvattingen uit de sociale omgeving het resultaat sterk kunnen beïnvloeden. Binnen het sociaal-constructivisme is de sociale omgeving heel belangrijk voor de ontwikkeling en het leren van mensen.

“In interactie maak je onderwijs ‘passend’”
- Emiel van Doorn

Naast het sociaal-constructivisme is de theorie van Structurele-Cognitieve-Modificatie erg belangrijk binnen Mediërend Leren. Deze theorie gaat er vanuit dat je de cognitieve, verbale, sociale en emotionele ontwikkeling van een kind kunt stimuleren door begeleiding van een volwassene. Dit helpt een kind op te groeien tot een zelfstandig en verantwoordelijk individu.

Het onbeperkte leervermogen van een kind

Het samenvoegen van deze twee uitgangspunten vormt de basis voor het concept Mediërend Leren. Ervan uitgaande dat elk kind een onbeperkt leervermogen heeft en het recht heeft om zichzelf te ontwikkelen. Om dit te bevorderen is het belangrijk dat leerkrachten een positieve verwachting hebben van de mogelijkheden van een kind. Mogelijkheden om te leren en daarop in te spelen zodat het kind leert zelf beslissingen te nemen in zijn eigen ontwikkelproces. Hierbij is belangrijk dat er goed wordt samengewerkt door het netwerk van het kind. Zo ontstaan er geen ongelukkige situaties en wordt er gewerkt vanuit de kwaliteit van de interactie.