Inclusief onderwijs in Gorinchem: Co-teaching en teamwerk (3)

Tien basisscholen in Gorinchem besloten al in 2005 om meer inclusief te worden. Ze spraken af samen te werken en leerlingen in principe niet meer naar speciale scholen te verwijzen. Hoe pakten ze het aan. Er werd bewust gekozen voor co teaching en teamwork.

Budgetten voor leerlingen met een beperking zijn wat groter dus er was en is financieel ruimte om bijvoorbeeld klassen kleiner te maken. De Gorinchemse inclusieve scholen zagen daar bewust van af: Ruud van Rijn van expertisecentrum Rotonde: ‘Wij kozen voor co-teaching zoals dat in Oostenrijk en elders veel gebeurt. We hebben in het samenwerkingsverband 44 klassenassistenten in dienst. Die worden ingezet waar het nodig is. Het samenwerkingsverband geeft geen zorgarrangementen uit per kind met een handicap. Een school krijgt een klassenassistent of andere deskundige inzet.’

 
Met een zelf ontwikkelde ‘diversiteitsmeter’ bepaalt het samenwerkingsverband hoeveel uur klassenassistentie in een klas wordt ingezet. Van Rijn legt uit hoe het werkt: “Van elke klas wordt van alle leerlingen een wegingsfactor bepaald. Een gemiddeld kind scoort 0. De ervaring leert dat ongeveer 1 op de 5 kinderen afwijkt van dat gemiddelde en dus extra aandacht nodig heeft. Zulke kinderen scoren 0,2 in de diversiteitsmeter. Elke leerkracht treft zulke kinderen aan in de klas en kan die ook gewoon lesgeven, mits de verhouding inderdaad 1 op 5 is. Bij zwaardere leerproblemen of handicaps is het getal hoger. Uiteindelijk levert de meter een exact getal op: bij 1 kan een leerkracht in principe ‘gewoon’ lesgeven zonder extra menskracht. Komt er een getal uit van bijvoorbeeld 1.63, dan is er 1.63 docent nodig. Het samenwerkingsverband zorgt dan dat die extra menskracht er dat jaar in die klas bijkomt.”
 
Grote verschillen tussen leerlingen stellen docenten voor vragen. In de klas kunnen problemen ontstaan als het gedrag van sommige kinderen sterk afwijkt. Wat doe je dan als leerkracht? Nettie Joosten zegt op grond van haar langjarige ervaring: ‘Je redt het niet als je alleen wilt zijn tussen de vier muren van je klas. Daarom werken we toe naar teamteaching. Daarbij draagt iedereen verantwoordelijkheid voor het hele proces en overleg je met elkaar.’