Inclusief onderwijs in Gorinchem: Financiering (4)

Tien basisscholen in Gorinchem besloten al in 2005 om meer inclusief te worden. Ze spraken af samen te werken en leerlingen in principe niet meer naar speciale scholen te verwijzen. Hoe financieren ze dit?

Inclusief onderwijs kost in principe niet meer dan gewoon onderwijs. Een leerling op een speciale school kost meer geld en krijgt daarvoor een hoger budget. Scholen die minder of helemaal geen leerlingen doorverwijzen naar speciaal onderwijs, krijgen echter niet automatisch dat hogere budget los. Daarvoor moeten afspraken worden gemaakt in het samenwerkingsverband met concurrerende scholen. Dat onderlinge ‘gevecht’ om budget is niet altijd eenvoudig maar dat heeft de tien scholen in Gorinchem er niet van weerhouden om de stap te zetten. Piet Vogel, directeur van het samenwerkginsverband De Rotonde: ‘We zeiden in het begin: we gaan dit doen. Ongeacht of er budget is. We zoeken wel actief naar middelen. We kunnen het financieren. Soms uit giften zoals van het Gehandicapte Kind of van een gravin op de Veluwe die een groot hart heeft voor kinderen.’

Tot 2015 kon vanuit de AWBZ-zorggeld worden ingezet op school voor de verzorging van kinderen met een handicap. De AWBZ is deels overgegaan naar de gemeente en deels naar de zorgverzekering. ‘De gemeente is soms erg terughoudend met de inzet van zorggeld op school. Ze denken dat het niet hoeft’, vertelt Vogel. ‘We moeten heel veel doen om duidelijk te maken dat sommige kinderen echt persoonlijke verzorging nodig hebben. Ouders van kinderen moeten die zorg aanvragen. Maar ook het aanvragen van vervoer en soms inzet van logopedie of andere paramedische hulp moet door de ouders worden gedaan, terwijl zulke hulp op speciaal onderwijs vaak standaard aanwezig is of wordt toegekend. Als een speciaal kind naar een gewone school gaat, moeten ouders dus veel meer doen om de hulp aan te vragen en vergoed te laten worden.’

Lees hier meer over
Inclusief onderwijs in Gorinchem: visie (1)
Inclusief onderwijs in Gorinchem: deskundigheid (2)
Inclusief onderwijs in Gorinchem: Co-teaching en teamwerk (3)
Inclusief onderwijs in Gorinchem: Kwaliteit (5)