Inclusief onderwijs in Gorinchem: Kwaliteit (5)

Tien basisscholen in Gorinchem besloten al in 2005 om meer inclusief te worden. Ze spraken af samen te werken en leerlingen in principe niet meer naar speciale scholen te verwijzen. Gaat dat niet ten koste van de kwaliteit van het onderwijs? Of de aandacht voor kinderen zonder beperking?

Piet Vogel, die in 2005 als directeur van het samenwerkingsverband expertisecentrum Rotonde de aanzet gaf tot meer inclusie in Gorinchem, weet dat ouders soms denken dat de aanwezigheid in de klas van een kind met een handicap ten koste gaat van hun kind. Vogel: ‘Het effect van inclusie is lastig te meten. Je kunt niet per kind bepalen of inclusie beter is, want je kunt een kind niet tweemaal de school laten doen.’ Hij en zijn collega-directeur Ruud van Rijn besteden daarom veel aandacht aan de kwaliteit van het onderwijs en vooral hoe dat bepaald kan worden op de scholen.

Externe cijfers laten in ieder geval zien dat de algemene kwaliteit van de inclusieve scholen goed is. De scholen hebben allemaal een goed oordeel van de Onderwijsinspectie. De Cito-scores zijn goed. Mariengaarde, een van de tien inclusieve scholen in Gorinchem, is een groeischool. Nettie Joosten van Mariengaarde zegt: ‘Er worden steeds meer leerlingen bij ons aangemeld. Blijkbaar stellen ouders onze aanpak op prijs.’

Lees hier meer over
Inclusief onderwijs in Gorinchem: visie (1)
Inclusief onderwijs in Gorinchem: deskundigheid (2)
Inclusief onderwijs in Gorinchem: Co-teaching en teamwerk (3)
Inclusief onderwijs in Gorinchem: Financiering (4)