Inclusief onderwijs in Katwijk

Inclusief onderwijs in Katwijk

Nederland Onbeperkt en Ongehinderd  namen eind 2017, na de invoering van het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap, het initiatief een verkiezing te organiseren voor de ‘Meest Toegankelijke Gemeente 2018. Ermelo, Hardenberg, Zwolle, Goes en Katwijk kwamen eruit als de vijf best beoordeelde gemeenten en nomineerden zich voor de titel ‘Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland’. Vorige week keken we hoe Zwolle inclusief onderwijs vorm geeft, deze week kijken we naar Katwijk, die de derde plek won.

Inclusie

De gemeente Katwijk wil het inclusief beleid zo vormgeven dat mensen met een beperking op een gelijkwaardige manier kunnen deelnemen aan alle aspecten van het maatschappelijke leven. Denk aan de toegankelijkheid van gebouwen, maar ook deelname aan activiteiten en algemene voorzieningen in de stad. Deze moeten inclusief worden gemaakt en toegankelijk zijn voor iedereen.

Inclusief onderwijs in Katwijk

De gemeente Katwijk vindt dat ieder kind de ruimte moet krijgen om zijn of haar eigen leerweg te kiezen en vorm te geven. Op school en in de gemeenschap. Om dit voor elkaar te krijgen scheppen ze een leeromgeving waar ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen en waar plek is voor individuele talenten en kwaliteiten. Hiervoor krijgt iedere leerling een persoonlijk portfolio waarin wordt vormgegeven wat hij of zij later wil gaan doen, om zo begeleiding te kunnen bieden vanaf de start van de schoolcarrière tot aan de startkwalificatie. 

“Onze stip op de horizon is dat elk kind met plezier naar school gaat in de eigen buurt., En dat het vanzelfsprekend is dat de gehele diversiteit aan kinderen bij elkaar in de klas zit. Geen busje meer!” - Gemeente Katwijk

Een mooi voorbeeld is basisschool De Dubbelburg, onderdeel van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek. Zij bieden kinderen op dit moment passend onderwijs dat is afgestemd op hun ontwikkeling, talenten en kwaliteiten en onderwijsbehoeften. Maar zij willen meer en gaan uit van de mogelijkheden en potentie van alle leerlingen. 

“Wij willen onderwijs bieden aan elk kind in de buurt en maken de slag om een inclusieve school te worden. De afgelopen tijd hebben we veel kennis en inspiratie opgedaan bij inclusieve scholen in binnen- en buitenland. Wij willen dat elk kind bij ons onderwijs kan volgen en gelukkig is met zijn of haar capaciteiten, ook kinderen met een lage intelligentie.” 
- Basisschool De Dubbelburg

De visie vanuit het samenwerkingsverband is dat ieder kind onderwijs krijgt in de eigen omgeving en op de eigen school. Dit betekent dat scholen continu moeten investeren in de kwaliteit van leraren en de beste ondersteuning die docenten en leerlingen nodig hebben. Hierbij is het belangrijk dat de ondersteuning zoveel mogelijk binnen de school wordt gegeven zodat leerlingen niet uit hun vertrouwde omgeving worden gehaald. Scholen moeten samenwerken om dit te bereiken. Onderling en met de ouders om zo de beste invulling te geven aan het onderwijs en de zorgplicht die scholen hebben.

Beleid

Ouders, schooldirecteuren en bestuurder en politici en ambtenaren in Katwijk willen inclusief onderwijs gaan vormgeven. Basisschool De Dubbelburg en het schoolbestuur van Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek zijn hier al mee begonnen. Ze hopen nu dat de anderen zullen volgen omdat er een goed en tastbaar voorbeeld is. Om deze ontwikkeling kracht bij te zetten is het belangrijk dat er vanuit de gemeente en alle belanghebbende partijen een centrale visie op inclusief onderwijs wordt geformuleerd waarmee men aan de slag kan gaan. Het omschakelproces moet worden gefaciliteerd zodat passend onderwijs kan worden doorontwikkeld naar inclusief onderwijs om zo nog meer kinderen toegang te geven tot het onderwijs waar ze recht op hebben.

Meer weten over de verkiezing ‘Meest Toegankelijke Gemeente 2018’? Hier leest u het hele onderzoeksrapport.