Inclusief onderwijs in New Brunswick, Canada

Inclusief onderwijs in New Brunswick, Canada

In1school laat aan de hand van goede voorbeelden graag zien dat inclusief onderwijs werkt. In dit artikel vertellen wij je graag meer over het onderwijssysteem in Canada en specifiek over de provincie New Brunswick.

Salamanca akkoord

Canada is net als Nederland een van de landen die het ‘Salamanca akkoord’ heeft ondertekend. Dit akkoord regelt het recht van ieder kind op onderwijs in een reguliere setting. Terwijl wij in Nederland nog steeds drie verschillende vormen van onderwijs hanteren: passend, speciaal en inclusief, kiest Canada voor een volledig inclusief onderwijssysteem. Dit betekent dat er geen verschillende scholen meer zijn voor speciaal en regulier onderwijs, maar dat alle kinderen naar dezelfde school gaan. Dit komt omdat Canada per provincie een beleid heeft voor inclusief onderwijs waar scholen aan moeten voldoen. De Nederlandse regering wil graag inclusief onderwijs aanbieden, maar er zijn hier geen vaste regels voor opgesteld.

In 1986 veranderde de provincie New Brunswick het beleid zodat leerlingen met een beperking werden opgenomen in het regulier onderwijs. Toch volgde er nog twee onderzoeken omdat het nieuwe beleid verwaterde. In het rapport dat hierop volgde werd aanbevolen een officieel provinciaal beleid te ontwikkelen voor inclusief onderwijs. Dit om het proces beter te kunnen implementeren en controleren. Omdat iedere provincie binnen Canada verplichtingen heeft tegenover inclusief onderwijs, ondertekende de Minister van Onderwijs en Vroegschoolse ontwikkeling van New Brunswick in 2013 het provinciale beleid op inclusief onderwijs.

Inclusief onderwijs

Waar inclusief onderwijs in Nederland inhoudt dat kinderen met en zonder beperking naar dezelfde school kunnen trekt Canada dit begrip veel breder. Hier gaat inclusief onderwijs over het begrip diversiteit. Denk aan een religie, etnische achtergrond en geestelijke en/of lichamelijke beperking. Inclusiviteit gaat tenslotte over iedereen en niet over een specifieke groep leerlingen. In New Brunswick is het dan ook verboden om segregatie toe te passen in het onderwijs. Alle leerlingen moeten samen in dezelfde klas les krijgen, eventueel met de ondersteuning die ze nodig hebben.

“Every child is important to us, and that is why we fully embrace diversity and respect in our schools.” - Brian Gallant, Premier New Brunswick

New Brunswick Policy 322

De New Brunswick Policy 322 on Inclusive Education uit 2013 is een juridisch gebonden document waarin de vereisten van een inclusief onderwijssysteem voor alle publieke scholen in New Brunswick is vastgelegd. Hierin staat dat er inclusief onderwijs moet worden gegeven en dat er eisen worden gesteld aan het schoolpersoneel. Zij moeten goed geschoold zijn en de gebouwen en gemeenschappelijke leeromgeving toegankelijk voor ieder kind zodat niemand buiten de boot valt. Daarnaast moeten schooldirecteuren ervoor zorgen dat er persoonlijke leerplannen worden ontwikkeld door een team van experts voor leerlingen die dit nodig hebben, zodat iedere leerling een middelbaar schooldiploma kan halen.

Succesvol voorbeeld

Vanwege het beleid in New Brunswick profiteren steeds meer leerlingen van het inclusieve onderwijssysteem. In 2014 werd de UNESCO / Emir Jaber al-Ahmad al-Jaber al-Sabah Prijs, om kwaliteitsonderwijs voor personen met een verstandelijke beperking te promoten, toegekend aan New Brunswick.

De provincie New Brunswick in Canada is een mooi voorbeeld van hoe inclusief onderwijs kan worden toegepast. Het is dus niet alleen belangrijk dat er vanuit de overheid een wens wordt uitgesproken voor inclusief onderwijs, maar ook dat er daadwerkelijk richtlijnen worden gepubliceerd. Zo kunnen scholen en de overheid gezamenlijk aan de slag om deze wens te vervullen.

Je kan hier meer lezen over het Nederlandse beleid rondom inclusief onderwijs.
Wil jij meer lezen over het beleid in het Canadese New Brunswick? Kijk dan op de website van Zero Project.