Inclusief onderwijs in Zwolle

Inclusief onderwijs in Zwolle

Nederland Onbeperkt en Ongehinderd  namen eind 2017, na de invoering van het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap, het initiatief een verkiezing te organiseren voor de ‘Meest Toegankelijke Gemeente 2018. Ermelo, Hardenberg, Zwolle, Goes en Katwijk kwamen eruit als de vijf best beoordeelde gemeenten en nomineerden zich voor de titel ‘Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland’. Vorige week keken we hoe de winnaar, gemeente Hardenberg, inclusief onderwijs vorm geeft, deze week kijken we naar Zwolle, die de tweede plek won.

Inclusie

De gemeente Zwolle heeft de visie dat er geen beperkingen mogen zijn in deelname aan de samenleving. Daarom is inclusief denken en doen het uitgangspunt van het sociaal beleid in Zwolle. Elke inwoner moet mee kunnen doen, dus werken zij samen met Toegankelijk Zwolle om Zwolle zo inclusief mogelijk te maken.

Inclusief onderwijs in Zwolle

De gemeente Zwolle wil naar een inclusief onderwijssysteem waarin alle leerlingen uit de wijk welkom zijn op een reguliere school. Zo leren zij met elkaar om te gaan en niet te denken in beperkingen, maar in mogelijkheden. Alle kinderen in Zwolle moeten veilig en gezond kunnen opgroeien waarbij zij zich positief kunnen ontwikkelen.

 

“In een periode van vijf à vijftien jaar werken we naar een systeem toe van inclusief onderwijs in Zwolle, ongeacht landelijk beleid. Eerst een gezamenlijk gesprek, dan een plan maken, dan doen” - Gemeente Zwolle.


Een mooi voorbeeld van inclusief onderwijs in Zwolle is dat een studente, ondanks haar verminderde zicht, ze ziet nog maar 5%, toch naar Hogeschool Windesheim kon gaan. Met een paar aanpassingen, zoals braille stickers op de docentenpostvakjes, was ze enorm geholpen. Ook Route 10-14 is een initiatief voor inclusief onderwijs in Zwolle waarbij jongeren, die veel van elkaar verschillen, samen regulier onderwijs volgen.
Dit zijn een van de weinige voorbeelden die worden genoemd in het rapport. Toch werkt de gemeente Zwolle stap voor stap aan inclusief onderwijs. Ze bouwen verder op mooie ervaringen van onderwijs aan een diversiteit aan leerlingen en ze doen kennis op over inclusief onderwijs door samenwerkingsverband ‘De Brug’. Hiermee hopen ze inclusief onderwijs verder vorm te geven zodat regulier onderwijs voor ieder kind mogelijk wordt.

Aandachtspunten

Op dit moment ligt de aandacht vooral op het toegankelijk maken van regulier onderwijs voor ieder kind. Waarbij ook echt ieder kind de kansen krijgt die hij of zij verdient. Daarnaast is fysieke toegankelijkheid erg belangrijk. Scholen moeten zo vormgegeven worden dat ook kinderen die minder goed ter been zijn, slecht ziend zijn of in een rolstoel zitten gemakkelijk onderwijs kunnen volgen op de school in hun eigen buurt.

De deelnemers van de werkconferentie in de gemeente Zwolle willen het liefst zo snel mogelijk beginnen met het vormgeven van inclusief onderwijs. Dit om ieder kind de kans te geven onderwijs te volgen op een reguliere school met de juiste ondersteuning.

Meer weten over de verkiezing ‘Meest Toegankelijke Gemeente 2018’? Hier leest u het hele onderzoeksrapport.