Inclusief onderwijs op de Waddeneilanden

Inclusief onderwijs op de Waddeneilanden

Op de Waddeneilanden wordt zowel voor het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs inclusief onderwijs aangeboden. Zelden worden leerlingen doorverwezen naar het speciaal onderwijs. Voor het basisonderwijs op Terschelling is dit in de afgelopen 13 jaar maar één keer voorgekomen. Met de juiste ondersteuningsmogelijkheden kunnen leerlingen zo veel mogelijk thuis blijven wonen.

INCLUSIE OP TERSCHELLING

Bij scholen op Terschelling moeten alle kinderen een plek hebben die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden, zodat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Er zijn geen scholen die speciaal onderwijs aanbieden. Als een leerling wordt doorverwezen naar speciaal onderwijs, dan betekent het dat de leerling naar het vaste land moet verhuizen en niet meer thuis kan wonen. Dit is één van de redenen waarom er (bijna) geen leerlingen worden doorverwezen. Een verhuizing is een zeer ingrijpende gebeurtenis voor het kind en wordt daarom zo veel mogelijk voorkomen. Enkele kinderen met een ontheffing van de leerplicht krijgen ook een vorm van dagbesteding op school.

Inclusief onderwijs aanbieden is volgens directeur-bestuurder van het openbaar basisonderwijs op Terschelling Willy Cupido en Esmé Bijlsma, locatiedirecteur van de openbare basisscholen in West-Terschelling en Midsland, een principiële keuze en een vanzelfsprekendheid. Zij geven aan dat de aangesloten scholen altijd hun uiterste best doen om leerlingen op hun eigen eiland onderwijs te bieden zodat deze leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Het openbaar basisonderwijs op Terschelling ziet extra ondersteuning voor leerlingen niet als een probleem maar een uitdaging.

‘Met creativiteit en flexibiliteit bereik je bijzondere oplossingen. Er is heel veel mogelijk.’ – Willy Cupido en Esmé Bijlsma

Ook op het voortgezet onderwijs wordt inclusief onderwijs aangeboden. Zo krijgen leerlingen op ’t Schylger Jouw extra hulp indien zij dat nodig hebben. Binnen de school bestaat voor de directeur de zogenoemde ‘zorgplicht’, de directeur is verantwoordelijk om ieder kind een passend onderwijs arrangement te bieden. Voor leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan de school kan bieden, wordt binnen het samenwerkingsverband Friesland Noord gekeken welke school dat wel kan bieden. De coach op school bespreekt twee keer peer week met leerlingen hoe het met de leerling gaat, hoe de leerresultaten zijn en of er belangrijke onderwerpen zijn die de leerling met de coach wil bespreken. Ingewikkelde vragen kunnen worden voorgelegd aan een zorgcoördinator die een extra opleiding heeft gehad en de zorgcoördinator kan indien nodig een orthopedagoog of ambulant begeleiders van het samenwerkingsverband raadplegen.

NEXT LEVEL SCHOOL

Inclusief onderwijs is niet nieuw in het noorden van Nederland. De openbare basisscholen op Terschelling zijn aangesloten bij Next Level School. Next Level School is een netwerk in Friesland waar wordt gewerkt aan de school van de toekomst. Hier wordt niet gesproken over regulier en speciaal onderwijs maar over onderwijs voor alle kinderen, zodat ‘ieder kind zich kan ontwikkelen binnen zijn of haar mogelijkheden, op basis van zijn of haar talent’.

Inclusief onderwijs en de Next level School vergen soms aanpassingen binnen de school en de klas, maar als dit wordt afgestemd met de hele gemeenschap is dat mogelijk. Zo werd op Terschelling in het belang van een leerling met een ondersteuningsbehoefte besloten om de klas iets kleiner te maken en een andere klas zodoende iets groter. Met kleine aanpassingen kan er op scholen op Terschelling een plek voor iedereen worden geboden.

Lees hier ook het artikel in het tijdschrift Naar school! Waar elk kind welkom is van VOS/ABB.