Inclusief onderwijs volgens de zorgcoördinator

Inclusief onderwijs volgens de zorgcoördinator

Hoe kunnen we het onderwijs voor álle leerlingen toegankelijk maken? Dat is de vraag waar Eva Kok al vijftien jaar als docent en acht jaar als zorgcoördinator mee bezig is. De afgelopen jaren heeft ze het onderwijs zien veranderen: leerlingen met een zorg- of ondersteuningsbehoefte worden steeds beter gehoord en gezien, waardoor zij vaak de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Maar het kan nog veel beter. Eva vertelt vanuit haar rol in de praktijk hoe we de kloof tussen leerlingen met én zonder zorg- en ondersteuningsbehoeften kunnen verkleinen.

Zorgcoördinator: de spin in het web

 Eva Kok heeft een bijzondere functie op het Maerlant-Lyceum in Den Haag. Ze wisselt haar rol als docent Engels af met haar taken als zorgcoördinator op de school. “Juist deze combinatie maakt mijn werk heel erg leuk. Ik ga een stukje de diepte in met leerlingen en combineer dit met een belangrijke zorgtaak. Ik haal daar veel voldoening uit!” Eva staat als docent midden in de praktijk en ziet daardoor vaak snel wat leerlingen nodig hebben. “Ik sta voortdurend in contact met leerlingen, maar daaromheen zitten natuurlijk ook de mentor, lesgevende docenten, de schoolleiding, ouders en eventueel externe partijen. Je bent als zorgcoördinator echt de spin in het web. Daardoor kan ik mijn team aan mededocenten meenemen in bepaalde beslissingen.”

Maatwerk naar een hoger niveau

 Eva zou graag zien dat er meer stappen worden gezet om onderwijs toegankelijker te maken. “Bij ons op school lopen we een enkele keer ook vast. Als kinderen niet 100% het onderwijs kunnen volgen op school, kunnen we bijvoorbeeld maar beperkt voorzien in het onderwijs dat een kind thuis of elders volgt. Dat is jammer en moet toch anders kunnen.” Als zorgcoördinator worstelt Eva soms nog met het praktisch mogelijk maken, maar dat betekent niet dat de wil of de ideeën er niet zijn. Ze legt uit: “Ik stel me bijvoorbeeld voor dat we sommige leerlingen in de toekomst een combinatie kunnen bieden van regulier en speciaal onderwijs, als eerste stap naar inclusiever onderwijs. We moeten het maatwerk naar een hoger niveau tillen.”

Kloof

 Maar wat zijn volgens Eva de eerste stappen naar meer maatwerk? “Scholen in het reguliere en speciaal onderwijs zoeken elkaar veel te weinig op, waardoor er echt een kloof tussen de twee bestaat. Het is nu of-of. Óf je gaat naar het reguliere onderwijs, óf naar het speciale onderwijs. Een hybride mengvorm tussen regulier en speciaal onderwijs zou een eerste stap zijn richting inclusiever onderwijs.” Eva ondervindt echter nog veel drempels voor dit idee: “Dat heeft deels met geld en het vele papierwerk te maken, en het feit dat scholen al alle zeilen moeten bijzetten om voldoende personeel te vinden. Dat maakt het lastig.”

Op maandag 16 november 2020 vindt het debat over de evaluatie over het passend onderwijs plaats in de Tweede Kamer. In aanloop naar dit debat roept JongPIT samen met FNO en Defence for Children de overheid op om inclusief onderwijs voor alle kinderen en jongeren mogelijk te maken. Elke dag delen ze verhalen en perspectieven over de ervaringen met passend onderwijs en over wat inclusief onderwijs betekent voor schoolleiders, docenten, zorgcoördinatoren, ouders en kinderen en jongeren. Voor alle verhalen, ga naar de website van JongPIT.