Inclusion4all: inclusief onderwijsadvies voor internationals

Inclusion4all: inclusief onderwijsadvies voor internationals

Inclusion4all is een educatieve adviesdienst uit Den Haag voor de Nederlandse internationale community, opgezet door Helen Claus. Helen is docente en behaalde haar Bachelor of Education in Mental Handicap and Primary Education aan de Universiteit van Birmingham. Ze gaf les op scholen in Birmingham en Essex voordat ze in Nederland kwam wonen.

Inclusion4all zet zich in om een omgeving te creëren waar alle kinderen, ook kinderen met een beperking, zich welkom voelen. Daarom helpen zij scholen bij het bekijken en bijstellen van hun visie op inclusie, het beoordelen van hun activiteiten en het doorontwikkelen van hun kennis en vaardigheden. Zo voorzien zij leerlingen in extra ondersteuningsbehoefte die ze hebben in de klas.

Ouders hebben het recht om de leeromgeving te kiezen die hun kind het minst beperkt in zijn of haar ontwikkeling en kwalitatief hoog onderwijs biedt. Omdat internationale gezinnen vaak de weg niet weten in het Nederlandse onderwijs is het fijn als er iemand is die hen kan assisteren bij het maken van deze keuzes. Daarom is Inclusion4all er voor Engels sprekende gezinnen in Nederland.

Helen Claus is de master tijdens de Masterclass ‘Include One, Benefit All’ op 31 oktober. Komt u ook?