Jo Hermanns over inclusie

Jo Hermanns over inclusie

Tijdens de vijfde masterclass uit de reeks ‘Op weg naar inclusief onderwijs voor elk kind en elke leerkracht’ van In1School is emeritus hoogleraar Opvoedkunde Jo Hermanns te gast. Hij zal vertellen over de kansen die er liggen als het gaat over ‘weer samen naar school gaan’ en de urgentie om dit te benutten. Maak alvast kennis met hem aan de hand van het radio interview dat hij gaf toen de wet passend onderwijs werd ingevoerd.

Labels

Tegenwoordig heeft één op de tien kinderen extra begeleiding nodig op school of daarbuiten. Als kinderen wat lastiger of aparter zijn krijgen ze een etiketje. Dit gebeurt sneller dan vroeger en kan grote gevolgen hebben voor de kinderen. Hoewel het krijgen van iets extra’s ook als positief ervaren kan worden. Door het diagnosticeren op een storing of tekort van een kind en het plakken van etiketjes is het aantal kinderen met een rugzakje de afgelopen jaren gestegen met wel 65%. Ook het aantal doorverwijzing naar speciaal onderwijs, ten opzichte van voorgaande jaren, is gestegen. Door deze verwijzing komt het kind in een bijzonder kwetsbare positie terecht wat gevolgen kan hebben voor zijn of haar plek in de huidige maatschappij.

Toekomst

Het is belangrijk dat kinderen meer samen zijn met leeftijdsgenoten en zoveel mogelijk tijd in het regulier onderwijs kunnen doorbrengen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen in het regulier onderwijs beter af zijn qua leerprestaties en emotionele ontwikkeling dan kinderen die op speciaal onderwijs zitten. En dit geldt niet alleen voor kinderen met beperking. Ook kinderen zonder beperking leren meer als er een kind met een beperking in de klas zit dan als hij of zij alleen maar met ‘gezonde’ kinderen les krijgt.

Jo Hermanns blikt vooruit: ‘Soms moeten kinderen harder knokken in het regulier onderwijs, maar uiteindelijk is dat beter dan ze speciaal onderwijs te laten volgen. Ze moeten toch de maatschappij in en de beschermde omgeving van het speciaal onderwijs uit’. Voor kinderen, die hun hele leven op speciaal onderwijs hebben gezeten, is de overstap gigantisch groot. Vaak té groot. Waardoor zij zich niet kunnen redden in de buitenwereld en in een instelling terecht komen. Daarom is het belangrijk, zo zegt Jo Hermanns, dat we kinderen goed voorbereiden op de buitenwereld. Geef specifieke zorg daar waar de problemen zich voordoen en ondersteun begeleiders hierbij.

Talenten

Gebruik diagnoses niet om kinderen te exporteren naar voorzieningen, maar investeer in de opvoeding. Er moet meer geld komen voor kinderen met bijzondere hulpvragen. Niet alleen om extra handen aan te nemen in de klas, maar ook om betere opleidingen te verzorgen voor leraren. Zodat zij leren omgaan met kinderen met speciale behoeftes. Kijk niet naar de problemen van het kind, maar naar zijn of haar talenten en kwaliteiten waarmee hij of zij kan bijdragen in onze maatschappij.