KindCentrum Borgele in Deventer

KindCentrum Borgele in Deventer
INCLUSIE BIJ KINDCENTRUM BORGELE

Bij KindCentrum Borgele in Deventer doet iedereen mee. Het KindCentrum staat voor een optimale ontwikkeling van ieder kind, afgestemd op de eigen mogelijkheden. Ieder kind is bijzonder en heeft zijn of haar eigen ondersteuningsbehoeften. Het team van KindCentrum Borgele speelt hier zo goed mogelijk op in om alle kinderen optimaal voor te bereiden voor de toekomst.

‘Gewoon waar het kan, maatwerk voor ieder kind dat dit nodig heeft’ - Visie KindCentrum Borgele.

KindCentrum Borgele bestaat uit wijkschool de Borgloschool, De Linde voor speciaal onderwijs, kinderopvang Partou en orthopedagogisch dagcentrum ’t Lantaartje. De vier partners werken intensief samen op het gebied van kennis en ervaringen omtrent inclusie, om zo ieder kind uit de wijk optimale mogelijkheden te geven in de verschillende soorten onderwijs, opvang en zorg.

IEDEREEN DOET MEE

Om te zorgen dat iedereen mee kan doen worden niet alleen kennis en ervaringen gedeeld, maar ook materialen en ruimtes. Zo delen de vier partners samen een gebouw dat toegankelijk en op maat is gemaakt zodat iedereen mee kan doen. Er is een keuken waar leerlingen leren koken en de speelplaats is aangepast op ieders mogelijkheden.

Iedere dag wordt gestart vanuit de veilige en gestructureerde omgeving van de vaste stamgroep van een kind. Later op de dag kan eventueel worden uitgeweken naar andere clusters. Als de ontwikkeling van een kind erom vraagt worden regulier en speciaal onderwijs gecombineerd om ieder kind de beste ontwikkelkansen te geven. Hierbij wordt altijd uitgegaan van wat goed is voor het kind.

Door de samenwerking binnen KindCentrum Borgele krijgen kinderen die aangewezen zijn op speciaal onderwijs, zorg of behandeling de kans om in contact te komen met kinderen die regulier onderwijs volgen. Andersom maken kinderen uit het regulier kennis met kinderen die net even wat extra’s nodig hebben.

‘Zij vinden het straks heel gewoon dat mensen anders zijn, dat er verschillen zijn in mensen.’ - directeur Huub de Haan.

Bekijk hier het filmpje van KindCentrum Borgele en het filmpje over orthopedagogisch dagcentrum ’t Lantaartje voor een sfeerimpressie.