Maatwerk door online lesgeven

Maatwerk door online lesgeven

Henk Vegter is wiskundedocent in het voorgezet speciaal onderwijs (VSO) en geeft les aan de bovenbouw van de theoretische leerweg, 4-havo en 4-vwo. Voor hij lesgaf op het VSO werkte hij als zorgcoördinator in het regulier onderwijs. Henk: “Ik merkte echter dat ik in het regulier onderwijs het gevoel had ik nog té weinig persoonlijke ondersteuning kon bieden aan kinderen met een ondersteuningsbehoefte. Toen ik de stap naar het speciaal onderwijs maakte, leerde ik hoeveel maatwerk er mogelijk was. Daar kan het regulier onderwijs nog veel van leren.” Want hoewel Henk goed op zijn plek zit binnen het speciaal onderwijs, ziet hij veel kansen voor verdere integratie tussen de twee onderwijsvormen als stap naar inclusiever onderwijs.

Maatwerk bieden

In zijn werk komt Henk in aanraking met leerlingen die vaak lang hebben geprobeerd onderwijs te volgen in het regulier onderwijs. “Veel van deze leerlingen zouden in het regulier onderwijs ook tot hun recht kunnen komen als, en écht alleen als, deze onderwijsinstellingen zich meer zouden kunnen aanpassen aan het kind. Ik kom nu met kinderen in contact die eindeloos hebben geprobeerd zich aan te passen aan het systeem. Dit is echter zeer vermoeiend voor hen en dus lukt dit niet altijd. Als het onderwijs zich meer zou aanpassen aan het kind en als er dus meer aandacht komt voor maatwerk, dan durf ik zo te zeggen dat de helft van mijn leerlingen het zou redden in het regulier onderwijs.” Maar hoe creëren we dit maatwerk? Hier heeft Henk ruime ervaring mee als wiskundedocent.

Rekentube

In 2015 begon Henk met Rekentube om zijn leerlingen de kans te bieden zijn lessen online terug te kijken. “Sommige leerlingen zijn nu eenmaal sneller in de les dan andere leerlingen. Door op Rekentube mijn uitlegfilmpjes te plaatsen, konden mijn leerlingen bij het huiswerk bepaalde onderwerpen nog eens nakijken.” Het begon als een vorm van ondersteuning naar leerlingen, maar onbewust bood Henk zijn leerlingen passend maatwerk; ze konden werken en leren in hun eigen tempo. “En inmiddels kijken vele andere jongeren ook mee. Jongeren die zijn uitgevallen in het onderwijs of jongeren op andere scholen die toch ook wat meer maatwerk nodig hebben. Dat is fantastisch!”

Leren van coronatijd

Henk zag dat veel jongeren die in een eerder stadium, door bijvoorbeeld te veel prikkels of te weinig ondersteuning, thuis kwamen te zitten de kansen die het online onderwijs bood aangrepen. “Een deel van de thuiszitters wil wel naar school en dat lukt helaas niet altijd. Het online onderwijs bied hen een mogelijkheid om op een veilige manier weer betrokken te raken bij de lessen. Dit zijn ervaringen die we moeten koesteren.” Toen de scholen weer opengingen, bleef Henk daarom zijn webcam aanhouden in de klas. “Zo konden leerlingen thuis ook meekijken en meewerken. Het is een kleine aanpassingen met een groot resultaat: deze leerlingen hebben nu een diploma én een toekomst. Zij doen echt weer mee!”

Op maandag 16 november 2020 vindt het debat over de evaluatie over het passend onderwijs plaats in de Tweede Kamer. In aanloop naar dit debat roept JongPIT samen met FNO en Defence for Children de overheid op om inclusief onderwijs voor alle kinderen en jongeren mogelijk te maken. Elke dag delen ze verhalen en perspectieven over de ervaringen met passend onderwijs en over wat inclusief onderwijs betekent voor schoolleiders, docenten, zorgcoördinatoren, ouders en kinderen en jongeren. Voor alle verhalen, ga naar de website van JongPIT.