Mik (6 jaar) kan door zorgstudenten naar buurtschool

Mik is 6 jaar en heeft het syndroom van Down. Hierdoor gaat bij hem alles iets langzamer, zo ook zindelijk worden. Mik zit op een hele leuke buurtschool in Amsterdam Oost en dat gaat heel goed, afgezien van het feit dat school niet openstaat voor het bieden van de begeleiding die Mik nodig heeft op weg naar zindelijkheid. Want de school biedt passend onderwijs en een poepluier verschonen of naar het toilet begeleiden, dat is een zorgvraag. Toch is het gelukt om de juiste hulp te organiseren zodat Mik op zijn school kan blijven, ondanks dat hij nog niet zindelijk is.

We hebben afspraken kunnen maken met twee zorgstudenten. Zij zijn er dagelijks om hem naar het toilet te begeleiden, zo werken zij mee aan zijn zindelijkheid. En ze zijn oproepbaar als hij tussendoor vanwege een poepluier toch verschoond moet worden. We hebben een PGB gekregen van de gemeente om de zorgstudenten te kunnen betalen. Daarmee kunnen we het komende jaar deze hulp regelen en dat geeft heel veel rust. Het was de moeite waard dat we de gedurende 10 weken heel veel energie hebben gestoken in het vinden van een oplossing, want Mik gaat met zoveel plezier naar school. Ik ontving gisteren een filmpje van hem in de klas. Hij leest met een trots koppie hardop voor van papier: “ik ga knippen, ik ga eten, en ook: ik ga plassen!”.

Dit is écht een individuele oplossing geworden, daarmee blijft het toch een soort uitzondering en is het een kostbare inzet. Als ik even mag dromen? Ik hoop dat in de nabije toekomst van passend onderwijs scholen (gestimuleerd door schoolbesturen) zelf, of in samenwerking met andere organisaties in de stad, een algemener antwoord kunnen formuleren op de bijzondere vragen in het reguliere onderwijs. In samenwerking met ouders.

Door Nienke, moeder van Mik. Zij schreef een blog over de zoektocht naar een oplossing om Mik op een gewone school te houden, zie Nienke blogt: Bah poep! Zindelijkheid een obstakel in het passend onderwijs voor downkleuters.