Minister van Onderwijs wil inclusiever hoger onderwijs

Minister van Onderwijs wil inclusiever hoger onderwijs

Nederland heeft één van de meest toegankelijke onderwijsstelsels in Europa met onderwijs van hoge kwaliteit. Toch profiteren niet alle studenten hiervan. Denk aan mensen met een beperking, zwangere studenten, mensen met een niet-westerse migratieachtergrond of mbo’ers die willen doorstromen naar een hbo studie. Minister van Engelshoven wil dat dit verandert. In haar kamerbrief ‘toegankelijkheid en kansengelijkheid in het hoger onderwijs’, van afgelopen week, schrijft zij hoe ze het hoger onderwijs voor iedereen toegankelijker wil maken.

Verlagen bindend studieadvies

De minister vindt het belangrijk dat iedereen kan studeren en daarmee een reële kans heeft op het halen van zijn of haar diploma. Omdat het aantal te behalen studiepunten van eerstejaars studenten soms te hoog is, waardoor studenten uitvallen, heeft ze aangekondigd bindend studieadvies te willen verlagen. ‘Ik constateer, samen met het onderwijsveld, dat in de dynamiek van het rendementsdenken de norm voor het bindend studieadvies in de afgelopen jaren is verhoogd’, stelt de minister. ‘Ik ga in gesprek met het onderwijs voor een betere balans tussen normering en ondersteuning.’

Extra onderzoek

Door het bindend studieadvies, maar ook door maatschappelijke ontwikkelingen als ‘the fear of missing out’, neemt de mentale druk op jongeren toe, zo blijkt uit onderzoek. Dit heeft grote gevolgen en kan leiden tot bijvoorbeeld een burn-out. Om oplossingen voor dit probleem beter in kaart te brengen heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opdracht gegeven aan het RIVM om verdiepend onderzoek uit te voeren naar de druk die studenten ervaren.

Studentenwelzijn

De minister heeft studentenwelzijn hoog in het vaandel. Daarom heeft zij binnen het Comeniusbeurzen-programma voor excellente docenten 1 miljoen euro vrijgemaakt voor projecten die zich hierop richten. Ook is er structureel 2 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit het regeerakkoord zodat instellingen via profileringsfondsen kwetsbare studenten tegemoet kunnen komen bij eventuele studievertraging.

Door deze nieuwe ontwikkelingen en de samenwerking met onderwijsinstellingen en studenten hoopt minister van Engelshoven zich beter te kunnen inzetten voor inclusiever hoger onderwijs. Zij richt deze nieuwe ontwikkelingen specifiek op studenten met een functiebeperking, zwangere studenten en studenten in gendertransitie.

Tijdens het handicap + studie congress ‘studeren met een beperking’ verzorgt platform In1school één van de workshops rondom dit thema: ‘inclusiviteit en inclusief onderwijs in het hoger onderwijs’. Meer informatie over deze workshop is hier te vinden.