Naar inclusief onderwijs door actief bestuur van scholenstichting, deel 1: visie

Naar inclusief onderwijs door actief bestuur van scholenstichting, deel 1: visie

Alfons Timmerhuis is bestuurslid van stichting Consent uit Enschede. De school van Erik Wassens, die vorige week vertelde over de weg die odbs Europa aflegt richting inclusief onderwijs, valt onder deze stichting. Timmerhuis is al lange tijd actief op het thema inclusief onderwijs. Hij schreef hierover twee artikelen in het Tijdschrift voor Orthopedagogiek en organiseert regelmatig studiereizen naar de Londense gemeente Newham die een inclusief schoolsysteem heeft. Deze week vertelt hij over zijn functie als bestuurslid en de visie die hij heeft op inclusief onderwijs.

Wat is precies jouw rol als bestuurslid bij stichting Consent?

Onze stichting beheert 32 scholen voor openbaar onderwijs in Oost Twente. We hebben een College van Bestuur bestaande uit 2 leden. We zijn zoals dat heet een ‘collegiaal bestuur’ en dragen beiden verantwoordelijkheid voor alle domeinen. Maar natuurlijk hebben we voor de werkverdeling wel gebruik gemaakt van eigen specialismen. Als verantwoordelijke voor passend onderwijs ben ik nauw betrokken bij ons steunpunt voor passend onderwijs. Verder ben ik bestuurder van het samenwerkingsverband passend onderwijs 23.02. Ons samenwerkingsverband is met ruim 35.000 leerlingen een groot samenwerkingsverband dat decentraal georganiseerd is in deelregio’s. Voor de deelregio Enschede ben ik in bestuurlijke zin de kartrekker.

Wat zijn jouw overwegingen om voor inclusief onderwijs te kiezen?

Ik heb op twee manieren ervaring opgedaan met kinderen met een beperking of stoornis, namelijk als vader van een zoon met een stoornis binnen het autistische spectrum en als leerkracht/IB’er/directeur in het speciaal onderwijs. Gedurende mijn loopbaan ben ik gaan inzien dat kleine aanpassingen enorm helpend kunnen zijn om kinderen binnen een reguliere omgeving op een goede manier onderwijs te geven.

De burgerschapsgedachte brengt mij er toe om voorkeur te geven aan regulier onderwijs. Het is onze maatschappelijke opdracht om alle kinderen verder te brengen op een pad naar volwaardig burgerschap. Het is zowel voor kinderen met een beperking of stoornis als voor de kinderen die dat niet hebben, goed om elkaar binnen de school als oefenplek te ontmoeten. Het helpt beiden uit te groeien naar volwaardige burgers. Het levert een bijdrage aan een samenleving waarin een ieder elkaar kent en respecteert. Bekend zijn met en zonder angst tegemoet kunnen treden is mijns inziens een belangrijke voorwaarde voor een respectvolle samenleving.

Voordat ik bestuurder werd ben ik lange tijd docent, trainer en consultant geweest. Vanuit die rollen heb ik internationaal veel gezien op het vlak van inclusief onderwijs. Wat mij daarbij het meest opgevallen is, is de andere houding van leerkrachten. ‘They all belong to us’ wordt vaak gezegd in de Verenigde Staten, Canada, Engeland of Italië. Ook in Nederland zou het goed zijn om de gedachte ‘dit kind hoort hier niet’ aan de kant te zetten. Inmiddels ben ik ervan overtuigd dat het kan en dat inclusief onderwijs goed onderwijs is voor alle kinderen. Dat motiveert mij om me er volledig voor in te zetten.

Volgende week zal Alfons Timmerhuis vertellen over hoe hij in zijn rol als bestuurslid het inclusief onderwijs binnen de scholen van Stichting Consent verder brengt. Ga naar 'deel 2: praktijk'.


Lees het interview met schooldirecteur Erik Wassens over inclusief onderwijs op zijn school.

Ga naar de website van Stichting Consent.