Naar inclusief onderwijs door actief bestuur van scholenstichting, deel 2: praktijk

Naar inclusief onderwijs door actief bestuur van scholenstichting, deel 2: praktijk

Alfons Timmerhuis is bestuurslid van stichting Consent uit Enschede. Hij is al lange tijd actief op het thema inclusief onderwijs. Hij schreef hierover twee artikelen in het Tijdschrift voor Orthopedagogiek en organiseert regelmatig studiereizen naar de Londense gemeente Newham die een inclusief schoolsysteem heeft. Vorige week vertelde hij over zijn functie als bestuurslid en de visie die hij heeft op inclusief onderwijs. Deze week vertelt hij wat in zijn rol als bestuurslid doet om inclusief onderwijs op de scholen van stichting Consent te ondersteunen.

Allereerst probeer ik in beleidsmatige zin richting te geven. Dat betekent inspireren, benoemen en voorbeelden geven. Dat doe ik niet alleen voor Consent, maar ook voor de deelregio Enschede. We hebben als deelregio de gezamenlijke ambitie ‘inclusiever onderwijs’ geformuleerd. Binnen Consent kan ik echter de meeste invloed uitoefenen.

Resources, skills en attitude

Leidraad voor mij is de driehoek ‘resources’, ‘skills’ en ‘attitude’. De les die ik tijdens studiereizen naar de Londense gemeente Newham heb geleerd is dat voor het realiseren van inclusief onderwijs aan alle drie zijden van de driehoek acties nodig zijn. Alleen aandacht voor vergroting van expertise is onvoldoende, alleen extra middelen of aandacht voor houding van het team ook. Er dient in een intensief en langdurig proces in evenwicht aan alle drie zijden aandacht besteed te worden.

Skils Attitude Resources

Binnen Consent heb ik veel aandacht gehad voor attitude door studiereizen naar Newham te organiseren. Ik heb daarvoor gebruik gemaakt van Europese subsidies en heb leerkrachten binnen Consent geselecteerd die de Master (Special) Educational Needs hebben gedaan of daarmee bezig zijn. Dit zorgde ervoor dat gemotiveerde en bij kinderen met speciale onderwijsbehoeften betrokken collega’s meegingen. Deze collega’s raakten geïnspireerd en op hun beurt inspireerden zij de teams waaruit zij kwamen. Dat gaat niet zomaar, daarvoor heb ik een programma opgezet met terugkombijeenkomsten, werk- en themagroepen, presentaties in teams, etc. Ik ben ermee begonnen in 2015 en intussen zijn er bijna honderd collega’s mee geweest.

Ik merk dat hiermee ‘inclusieve zaadjes’ gezaaid zijn en nu, na vijf jaar, worden de stappen die scholen zetten steeds zichtbaarder. Enkele scholen hebben inclusiever onderwijs als richting in hun ambitie opgenomen. Andere scholen hebben stappen gezet door leerlingen toe te laten met Syndroom van Down of Syndroom van Williams. Als scholen dit soort stappen willen zetten ondersteunen wij dit ook door ‘resources’ beschikbaar te stellen. Het gaat dan om de toekenning van arrangementen, soms op leerlingniveau, maar steeds vaker op groeps- en schoolniveau. Over het vergroten van vaardigheden adviseer ik wel, maar de school maakt daarbij haar eigen keuzes.

Lees deel I van dit interview, waarin Alfons Timmerhuis vertelt over zijn visie op inclusief onderwijs.

Ga naar de website van Stichting Consent.