Omniumschool in Zeewolde

Omniumschool in Zeewolde

Sinds de invoering van de Wet passend onderwijs zijn scholen verplicht om ieder kind passend onderwijs te bieden. Dit doet ook de Omniumschool in Zeewolde. Op de Omniumschool bieden ze onderwijs vanuit de vraag: ‘kind wat heb je nodig om te groeien’?

MAATWERKONDERWIJS

De Omniumschool is een plek waar ieder kind tot zijn recht kan komen. Gekeken wordt naar de eigen mogelijkheden en talenten van het kind. Zo wordt voor ieder kind maatwerkonderwijs verzorgd, een samenhangend programma op het gebied van opvang, educatie en opvoeding om het kind de beste ontwikkelkansen te geven.

KERNONDERWIJS

Op de Omniumschool werken ze vanuit Kernonderwijs. Er wordt gewerkt vanuit een aanpak en gereedschappen om alle kinderen te geven wat ze nodig hebben om te groeien, te bloeien en te stimuleren dat zij zo veel mogelijk ui hun potentie wordt gehaald.

“Levenslang leren, onbelemmerd leren en aandacht voor de leeromgeving.”
missie Omniumschool Zeewolde

Kinderen zijn allemaal verschillend, maar hebben ook dingen gemeen. Op de Omniumschool worden deze verschillen geaccepteerd en is het de taak van de docent om het unieke in ieder kind te zien. Zo wordt gekeken naar hoe een kind leert, hoe zijn of haar ontwikkelde intelligenties en vaardigheden kunnen worden versterkt en het kind hier optimaal gebruik van laten maken. Kinderen worden zowel pedagogisch als didactisch op hun eigen manier benaderd. Alle kinderen hebben recht op onderwijs op maat, ook als de onderwijsvorm iets van het reguliere pad afwijkt. Want ieder kind heeft potentie tot iets moois.

Het team van de Omniumschool werkt constant aan verbetering en evalueert systematisch wat ze doen, wat er goed gaat en wat eventueel verbetering nodig heeft. Dit doen ze om de ontwikkeling van alle kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen.