Op weg naar inclusief onderwijs op basisschool Europa

Op weg naar inclusief onderwijs op basisschool Europa

Erik Wassens is de directeur van basisschool Europa waar inclusiviteit al tien jaar een belangrijk thema is. Wassens en het hele team willen een inclusieve school worden. Hij beantwoordt een aantal vragen voor platform In1school over de weg die hij en de school afleggen naar inclusief onderwijs.

Wat betekent inclusie voor jou en de school?

Inclusie betekent dat we altijd op zoek gaan naar een oplossing. Ons streven is dat zoveel mogelijk leerlingen in hun eigen omgeving opgroeien en dus naar de basisschool in de wijk gaan. Inclusie betekent ook een grote stap in het samenleven en werken, waarin we rekening houden met verschillen en die van elkaar waarderen. We zien verschillen als een uitdaging, waar elk persoon van kan leren. Inclusie betekent ook dat de school een afspiegeling is van de maatschappij en waar kinderen met een beperking dus ook bij horen.

Welke stappen hebben jullie al ondernomen om inclusief onderwijs te kunnen bieden?

We hebben meerdere (team)gesprekken gevoerd over onze droom om een inclusieve school te worden. Dit betekent een commitment van alle teamleden: de leerlingen zijn onze gezamenlijke verantwoordelijkheid en we zoeken samen naar oplossingen. Bij het aannamebeleid van nieuwe collega’s is dit ook een cruciaal onderdeel. Deze cultuur is sterk aanwezig in de school. Verder is het erg belangrijk dat er intensief wordt samengewerkt met collega-scholen en het samenwerkingsverband. Dat is één van de sterke kanten van odbs Europa en past ook goed bij één van de uitgangspunten van het Daltononderwijs, samenwerken.

Daarnaast zijn we op bezoek geweest bij basisschool de Korenaar in Eindhoven en zijn er drie teamleden op studiereis naar Londen (wijk Newham) geweest. In Londen hebben we gezien wat voor meerwaarde en verrijking inclusieve scholen hebben voor leerlingen, zowel op cognitief als op sociaal vlak.

Waar lopen jullie tegenaan?

In de school zien we op dit moment voldoende mogelijkheden om kleine stappen te zetten op weg naar een inclusieve school. Binnen het team zijn we ervan overtuigd dat we hier een succes van kunnen maken. In het huidige schooljaar hebben we ook een collega één dag in de week ingezet om met enkele leerlingen inclusief aan de slag te gaan. Dit heeft heel concreet gemaakt wat we kunnen betekenen en bereiken met verschillende leerlingen. Uitdagingen voor de toekomst zijn het aannemen/plaatsen van leerlingen binnen de gemeente en de formatieve bekostiging van personeelsleden.

Hoe ziet het er over vijf jaar uit op jullie school?

We hopen dan een inclusieve school te zijn, waardoor er leerlingen hun basisschoolperiode af kunnen sluiten in hun eigen wijk en omgeving. Onze droom is dat onze leerlingen en ouders de verschillen tussen leerlingen zien als uitdagingen. Wij geloven dat diversiteit in de school een versterkende factor is om leerlingen te leren leren en te leren samenwerken. Als we een leeromgeving creëren in de school die het samen zijn positief beïnvloed en een afspiegeling is van de maatschappij, dan geloven we dat we elk kind iets unieks mee kunnen geven voor de toekomst.

Ga naar de website van de odbs Europa.