Openbare basisschool De Boomgaard in Streefkerk

Openbare basisschool De Boomgaard in Streefkerk

De Boomgaard in Streefkerk is een van de voorbeeldscholen van het platform Naar inclusiever onderwijs. Dit platform streeft ernaar dat alle kinderen samen naar school gaan, dus ook kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Op De Boomgaard is dat het geval. Vanwege hun inclusieve beleid en praktijk kunnen alle kinderen terecht op de school. Al zeven jaar is er geen enkel kind verwezen naar het speciaal onderwijs.

Leerplein in plaats van klaslokalen

Een aantal jaar geleden heeft de hele school een metamorfose ondergaan. De traditionele schoolinrichting van verschillende klaslokalen per leeftijdsgroep werd omgeruild voor het leerplein; één grote ruimte waarin alle leerlingen van de groepen vier tot en met acht bij elkaar zitten. Het leerplein is kleurrijk en er staan tal van verschillende tafels en stoelen. De fietsstoelen zijn het populairst. Al fietsend maken ze dan hun opdrachten.

Een inclusief onderwijsconcept

De Boomgaard werkt in hun onderwijsconcept toe naar individueel leren. De leerkracht wisselt groepsinstructies af met zelfstandig werken. Iedere leerling werkt op zijn eigen niveau. Daardoor is het voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte gemakkelijker om op de school ondersteuning op maat te krijgen. Daarbij staat het hebben van een inclusieve, veilige schoolcultuur hoog in het vaandel op de school. Anouk Vonk, de clusterdirecteur, zegt hierover: “We zijn een KiVa-school, wat betekent dat we de KiVa-methode gebruiken om pesten te voorkomen en op een leuke manier met elkaar om te gaan. Sociaal-emotionele ontwikkeling vinden we belangrijk, het moet hier op de eerste plaats een fijne, veilige plek zijn voor elk kind. Alleen dan kan een kind zich goed ontwikkelen.”

Een betrokken schoolteam

Het hele schoolteam word betrokken wanneer een kind met een ondersteuningsbehoefte wordt aangemeld. Ze bespreken dan wat de hulpvraag precies is en wat ze kunnen bieden. Hun criterium is dat er voldoende kansen op succes moeten zijn. Er is dus geen garantie dat elk kind kan instromen, maar dat is de afgelopen zeven jaar wel gelukt. Op De Boomgaard zitten kinderen met allerlei hulpvragen: een taalachterstand, gehoorproblemen of gedragsproblemen. Sommige leerlingen waren op andere scholen vastgelopen en vinden wel hun weg op De Boomgaard.

De leerkrachten op De Boomgaard zijn tevreden over de verandering die de school heeft doorgemaakt. Op het leerplein zijn altijd een of twee leerkrachten en een onderwijsassistent aanwezig. De leerkrachten geven aan dat het prettig is om samen voor een groep te staan. Dan is er meer ruimte om te sparren. Een overdracht of leerlingbespreking aan het einde van de dag is niet nodig, aangezien iedereen aanwezig is op het leerplein. Wanneer iets gebeurt, ziet ieder teamlid dat en kan er direct gehandeld worden. De leerkrachten ervaren door deze manier van werken een vermindering van werkdruk.

Meer weten over de KiVa-methode? Ga dan naar de website.