"School moet een warme plek zijn waar je jezelf kan zijn"

"School moet een warme plek zijn waar je jezelf kan zijn"

Het is knap lastig om een puber te zijn. Je moet je eigen weg vinden en jezelf nog helemaal ontdekken. En als je dan ook nog de extra last hebt van een moeilijke thuissituatie, een slechte gezondheid of iets anders, dan is het helemaal ingewikkeld. Juist je school moet dan een warme en welkome plek zijn, waar je jezelf kan zijn. Als ik daaraan kan bijdragen, dan vind ik dat fantastisch!” Aan het woord is Marjan van de Goor, docent geschiedenis op middelbare school Notre Dame in Ubbergen.

Ontwikkeling die bij je past

Marjan geeft geschiedenisles op een kleine school met zo’n 580 Havoleerlingen. Sinds drie jaar is Notre Dame gestart met een nieuw onderwijssysteem: gepersonaliseerd onderwijs. Dit biedt leerlingen alle ruimte om hun eigen traject vorm te geven. De docenten kijken met elkaar wat er voor een leerling nodig is en bieden maatwerk, zodat elk kind zich binnen de school kan ontwikkelen. “Dat is voor ons belangrijk,” vertelt Marjan. “Als je eenmaal een ‘Notredammer’ bent, doen wij er alles aan om te zorgen dat je je kunt ontwikkelen zoals het bij jou past en zodat je uiteindelijk de school verlaat met je diploma. De uitstroom is dan ook laag. Het zijn ónze leerlingen.”

Persoonlijke coaches en specifieke kennis

Wat houdt dit concreet in? Elke leerling heeft een eigen coach. Wekelijks worden de leerlingen individueel begeleid bij het studeren, plannen en inzicht krijgen in welke stappen ze nog moeten zetten. Tijdens zo’n individueel coaching moment komt ook de persoonlijke situatie aan bod en heb je als coach altijd wel door als er nog iets anders speelt. En voor extra begeleiding of ondersteuning heeft de school naast de begeleider passend onderwijs vanuit het samenwerkingsverband, ook docenten met extra expertises. Zo is Marjan gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen met autisme, is een andere docent thuis in angst en rouwverwerking en heeft de school een dyslexiespecialist. De school heeft inmiddels veel ervaring opgedaan met het begeleiden van jongeren met uiteenlopende ondersteuningsbehoeften.

Hart voor de leerling

“Het is niet dat we meer tijd hebben om dit te regelen dan andere scholen. Het lesgeven mag niet in het gedrang komen.” benadrukt Marjan. “Wat wel in ons voordeel werkt, is dat we een kleine school zijn. De lijntjes zijn kort en we kunnen als docententeam veel van elkaar leren. Je staat er als docent nooit alleen voor. Je lost het op als team.”

Vanuit deze ervaring doet Marjan een oproep aan andere scholen en aan de politiek: “Steun docenten in uren en expertise, zodat zij in staat zijn de juiste ondersteuning te bieden aan hun leerlingen. Als docenten zich voldoende gesteund voelen, kunnen zij bergen verzetten. Want ik ben nog nooit een docent tegengekomen die geen hart heeft voor zijn leerlingen!”

Op maandag 16 november 2020 vindt het debat over de evaluatie over het passend onderwijs plaats in de Tweede Kamer. In aanloop naar dit debat roept JongPIT samen met FNO en Defence for Children de overheid op om inclusief onderwijs voor alle kinderen en jongeren mogelijk te maken. Elke dag delen ze verhalen en perspectieven over de ervaringen met passend onderwijs en over wat inclusief onderwijs betekent voor schoolleiders, docenten, zorgcoördinatoren, ouders en kinderen en jongeren. Voor alle verhalen, ga naar de website van JongPIT.